29
września
czwartek
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Rok liturgiczny: C/II
Pierwsze czytanie:
Dn 7,9-10.13-14
Psalm responsoryjny:
Ps 138
Werset przed Ewangelią:
Ps 103, 21
Ewangelia:
J 1,47-51

Patroni:

 • św. Michał, Gabriel i Rafał,
 • św. Eutychius,
 • św. Ripsima, Gaiana i towarz. ,
 • św. Fraternus,
 • św. Kwiriacus,
 • św. Liudwinus,
 • św. Adelryk,
 • św. Maurycy,
 • bł. Jan z Monte Mirabili,
 • bł. Karol z Blesis,
 • bł. Mikołaj z Furca Palena,
 • św. Jan z Dukli,
 • bł. Jakub Mestre Iborra,
 • bł. Paweł Bori Puig i Wincenty Sales Genovés,
 • bł. Dariusz Hernández Moratá,
 • bł. Franciszek z Paoli Castelló y Aleu,
 • bł. Ludwik Alojzy (Luigi) Monza
Kolor szat: biały

Liturgia na wczoraj:

Pierwsze czytanie

Dn 7,9-10.13-14
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

[lub do wyboru: Ap 12, 7-12a]


Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy.»

Psalm responsoryjny

Ps 138
Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c)
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka».

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Ps 103, 21
Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 1,47-51
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

Wybierz dzień:

„Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych” (J 1,51)

ks. Waldemar Turek ks. Waldemar Turek

„Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych” (J 1,51)   unsplash.com

Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii koncentruje się na Natanaelu, o którym Jezus wypowiada znaczące zdanie: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu” (J 1,47). To stwierdzenie przeszło do historii i stało się niemal przysłowiem odnoszącym się do ludzi szczerych, prostolinijnych, dla których „tak” oznacza „tak”, „nie” oznacza „nie”. 

Zdanie Jezusa jest o tyle szczególne, że zostało powiedziane po tym, jak Natanael wyraził pewne, wprawdzie pośrednie, ale jednak, wątpliwości w odniesieniu do Zbawiciela i miejsca Jego pochodzenia: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). Wystarczyło jednak krótkie dopowiedzenie Jezusa, skierowane do Natanaela: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem” (J 1,48), abyśmy usłyszeli piękne wyznanie wiary właśnie ze strony tego, który przed chwilą powątpiewał: „Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Czasami wystarczy tak mało, żeby otrzymać tak wiele… Ale to jeszcze nie koniec, bo Pan Jezus obiecuje Natanaelowi: „Zobaczysz jeszcze więcej niż to” (J 1,50).
To właśnie w tym momencie uwaga ewangelisty skupia się na innej zapowiedzi ze strony Zbawiciela: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1,51). Sam Jezus potwierdza istnienie aniołów, którzy usługiwali Jemu samemu w różnych ważnych sytuacjach. 

Włoski mistrz baroku Bernini wyrzeźbił dziesięciu aniołów, których wierne kopie znajdują się na słynnym Moście św. Anioła w Rzymie. Anioły trzymają w rękach narzędzia związane z męką Pańską:  kolumnę biczowania, bicze, koronę cierniową, chustę Weroniki, ubranie z kością do gry, gwoździe, krzyż, napis z krzyża, gąbkę i włócznię. Kto wie, może Bernini chciał przez to swoje wyobrażenie powiedzieć nam, że aniołowie towarzyszyli Jezusowi częściej niż o tym mówi Pismo Święte.

Aniołowie są także z nami w stopniu o wiele większym niż nam się to wydaje. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam i uświadamia, że Bóg nie zostawił na samych, ale dał nam właśnie ich asystencję. Są obok nas anioły, które nas strzegą, wskazują nam drogę, prowadzą, pomagają przebaczać i kochać, dodają sił, kiedy jesteśmy słabi i kiedy jest nam rzeczywiście ciężko. Niekiedy jesteśmy zaskoczeni, że pomoc przychodzi tak szybko i nawet nie wiadomo skąd. A może to właśnie któryś z aniołów wstawia się za nami…   
 

Pekao