Papież na europejskie spotkanie młodych w Rydze: nadzieja w Bogu

Franciszek raz jeszcze zachęca młodzież, by nie dała się okraść z nadziei.

Czytamy o tym w papieskim przesłaniu na już 39. z kolei Europejskie Spotkanie Młodych, które wspólnota ekumeniczna z Taizé zorganizowała tym razem w Rydze pod hasłem: „Razem torujmy drogi nadziei”. W liście przytoczone zostały słowa Ojca Świętego z modlitewnego czuwania podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży: „W chwili, kiedy Pan nas wzywa, patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje cię ku nowym horyzontom, nigdy do muzeum”.

Do wypowiedzianego wtedy w Krakowie apelu, by nie rozsiadać się wygodnie na kanapie, nawiązuje również podziękowanie Papieża za wybór, jaki podjęli uczestnicy rozpoczynającego się jutro w stolicy Łotwy spotkania. Zostawili oni kanapy, by podjąć trud pielgrzymki zaufania w odpowiedzi na wezwanie Ducha Świętego. Franciszek zachęca ich do ukazywania, że zło nie ma ostatniego słowa w naszej historii. Nadszedł bowiem „czas miłosierdzia dla wszystkich i dla każdego, aby nikt nie mógł myśleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc Jego czułości”, jak pisał Ojciec Święty na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w liście apostolskim „Misericordia et misera” (n. 21). Papież wzywa zatem młodych prawosławnych, protestantów i katolików zbierających się w tych dniach w Rydze, by budowali mosty braterstwa i ukazywali, że Bóg nas kocha.

Podobnie jak w poprzednich latach, przesłania do uczestników europejskiego spotkania młodych skierowało też szereg osobistości kościelnych, a nawet politycznych. Prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, zwracając uwagę, że kończący się rok był dla Europy szczególnie krwawy i pełen niepewności, zachęcił do rozwijania na naszym kontynencie cywilizacji dialogu. Pozdrowienia do młodych gromadzących się w Rydze napłynęły także m. in. z patriarchatu moskiewskiego, od anglikańskiego arcybiskupa Caterbury Justina Welby’ego, od sekretarzy generalnych Światowej Rady Kościołów pastora Olava Fykse-Tveita, Światowej Federacji Luterańskiej pastora Martina Junge i Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki Moona, jak również od prezydenta goszczącej spotkanie Łotwy Raimondsa Vējonisa.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama