Ojciec Święty apeluje o godne warunki w więzieniach

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek nawiązał do jubileuszu więźniów. Zaapelował o poszanowanie ich godności i akt łaski wobec niektórych osadzonych.

„Z racji dzisiejszego jubileuszu więźniów chciałbym skierować apel na rzecz polepszenia warunków życia w więzieniach na całym świecie, aby w pełni była poszanowana godność ludzka osadzonych. Ponadto pragnę podkreślić znaczenie refleksji nad zasadami sprawiedliwości penitencjarnej, by nie była ona wyłącznie karząca, ale otwarta na nadzieję i perspektywę ponownego włączenia skazanego do społeczeństwa. W sposób szczególny poddaję pod rozwagę kompetentnych władz cywilnych w każdym kraju możliwości dokonania, w tym Roku Świętym Miłosierdzia, aktu łaski wobec tych więźniów, których uzna się za odpowiednich do skorzystania z tego rodzaju procedury” – powiedział Franciszek.

Papież przypomniał również o wejściu w życie porozumienia paryskiego dotyczącego klimatu na naszej planecie. Podkreślił, że dowodzi to faktu, iż ludzkość jest zdolna do współpracy na rzecz ochrony stworzenia. Życzył także uczestnikom rozpoczynającej się w Marrakeszu w Maroku kolejnej sesji konferencji klimatycznej, by kierowali się świadomością odpowiedzialności za troskę o nasz wspólny dom.

Ojciec Święty nawiązał także do sobotniej beatyfikacji trzydziestu ośmiu męczenników, ofiar niezwykle ciężkich prześladowań reżimu ateistycznego w Albanii. Uroczystości te odbyły się w Szkodrze. Podkreślił, że nowi beatyfikowani woleli znosić uwięzienie, tortury a nawet śmierć, byle tylko pozostać wiernymi Chrystusowi i Kościołowi.

lg/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama