Przedstawiono plany watykańskiego udziału w EXPO 2017

„Energia dla dobra wspólnego: troska o nasz wspólny dom” to tytuł zaprezentowanego 16 listopada dokumentu Stolicy Apostolskiej przed EXPO 2017.

W tekście opisano projekt uczestnictwa Watykanu w tym wydarzeniu, które odbędzie się w Astanie w Kazachstanie. Samo przedstawienie opracowania miało miejsce w Ałma-Acie, a dokonał go kard. Peter Turkson, przełożony Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, wraz z miejscowymi biskupami. Wcześniej hierarchowie spotkali się razem, aby zacząć współpracę w przygotowaniach przed ekspozycją między Stolicą Apostolską a Kościołem lokalnym. Po doświadczeniu uczestnictwa w EXPO poruszających ważną tematykę, jak woda w 2008 r. czy żywność w zeszłym roku, Watykan pozostaje bardzo zaangażowany w najbliższe targi międzynarodowe poświęcone energii. Stolica Święta rozpoznaje bowiem, iż ta kompleksowa kwestia pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesności i należy do niej podchodzić w sposób odpowiedzialny, inkluzyjny oraz zrównoważony.

tm/ rv
« 1 »

reklama

reklama

reklama