Franciszek przyjął organizatorów wystawy o Jubileuszach

Ojciec Święty przyjął 19 stycznia organizatorów zakończonej już wystawy we włoskim Senacie o historii kościelnych Lat Jubileuszowych pt. „Antiquorum habet”.

W przemówieniu skierowanym do organizatorów wystawy Franciszek zauważył, że od 1300 r., gdy papież Bonifacy VIII zapoczątkował bullą zatytułowaną właśnie „Antiquorum habet” tradycję tego nadzwyczajnego czasu miłosierdzia, Rzym przeżywał szczególne momenty.

Przy każdym Jubileuszu – zauważył Ojciec Święty – następował rozwój architektury, sztuki, rzemiosła, a także aktywności związanej z przyjmowaniem pielgrzymów czy działaniami charytatywnymi.

„Ale istnieje element podstawowy, serce każdego Roku Świętego, którego nie można nigdy stracić z oczu: w Jubileuszu spotykają się dobroć Boga oraz słabość człowieka, zawsze mającego potrzebę miłości i ojcowskiego przebaczenia. I to jest właśnie Boży styl, by okazywać miłosierdzie, a objawia się tak zwłaszcza Jego wszechmoc. Przy powitaniu wspomnieliście o gościnności jako centralnej kwestii każdego Roku Jubileuszowego. Oto właśnie wielka gościnność, kiedy Bóg nas przyjmuje bez wielu pytań, przebaczając, przytulając i całując nas oraz wypowiadając te piękne słowa: «synu mój, córko moja»” – powiedział Papież.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama