Papież do wolontariuszy: służba zgodna z misyjnym duchem Francji

Wolontariusze z utworzonej pół wieku temu przez francuski episkopat Delegacji Katolickiej ds. Współpracy pełnią obecnie misję w ponad pięćdziesięciu krajach świata.

Papież przypomniał o tym, przyjmując w Watykanie przedstawicieli tej organizacji pozarządowej międzynarodowego wolontariatu, która powstała krótko po ogłoszeniu encykliki „Populorum progressio”.

„Jak pisał bł. Paweł VI w encyklice «Populorum progressio», «rozwój nie ogranicza się jedynie do postępu gospodarczego. Aby był prawdziwy, powinien on być zupełny, to znaczy winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka. Konieczne jest, aby coraz skuteczniejsza solidarność między ludami świata pozwoliła wszystkim narodom stać się twórcami własnego losu» (n. 14 i 65). Kierowany takim przekonaniem Kościół we Francji utworzył przed pięćdziesięciu laty Delegację Katolicką ds. Współpracy, wierny wielkiemu rozmachowi misyjnemu, z jakim potrafił dawać hojny wkład na przestrzeni wieków” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zauważył, że organizacja ta służy autentycznej współpracy między Kościołami lokalnymi i między narodami, przeciwdziałając ubóstwu oraz przyczyniając się do tworzenia świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Franciszek przytoczył to, co napisał w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”: „Słowo «solidarność» nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności. Wymaga uformowania nowej mentalności, kierującej się pojęciami wspólnoty, prymatu życia wszystkich wobec przywłaszczenia dóbr przez niektórych” (n. 188).

„To właśnie tę dynamikę Delegacja Katolicka ds. Współpracy pragnęła wpisać w swoją działalność, wprowadzając w życie prawdziwe partnerstwo z Kościołami i podmiotami lokalnymi krajów, do których wolontariusze są posyłani, oraz pracując w porozumieniu z władzami świeckimi i z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Dynamika ta przyczynia się również do autentycznego nawrócenia ekologicznego, które uznaje szczególną godność każdego człowieka, właściwą mu wartość, jego kreatywność i zdolność do tego, by dążyć do wspólnego dobra i rozwijać je”.

Papież zachęcił wolontariuszy z Delegacji Katolickiej ds. Współpracy, aby rozwijali „kulturę miłosierdzia w oparciu o odkrycie spotkania z innymi: kulturę, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie ani nie odwraca wzroku, gdy widzi cierpienie braci” (list apostolski „Misericordia et misera”, 20). Franciszek podkreślił, że przez swoją działalność ukazują oni „Kościół ubogi z ubogimi i dla ubogich”, który wychodzi ku innym. Zapewnił, że modli się za nich, by Pan pomógł im służyć kulturze spotkania.
ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama