L'Osservatore Romano - nowy (2) numer miesięcznika

«Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata» - to słowa Papieża Franciszka z Listu na Wielki Post.

«Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, które pomaga nam otworzyć oczy, by przyjąć życie, zwłaszcza gdy jest słabe. Każde życie jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość» - pisze Papież Franciszek w swoim Orędziu na ten okres, które otwiera najnowszy numer naszego miesięcznika. Punktem wyjścia refleksji Papieża jest przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu, która – jak mówi – daje klucz do zrozumienia, jak postępować, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne. W orędziu Papież zachęca wszystkich wiernych do rozwijania kultury spotkania w jednej rodzinie ludzkiej.

Budowaniu tej kultury poświęcony jest także lutowy dodatek «kobiety kościół świat», zatytułowany «Cerowanie». Opowiada on o kobietach, które w różnych częściach świata swoją pracą próbują uzdrowić tkankę społeczeństwa, w którym żyją, takich jak maratonka Tegla Loroupe, która w swojej ojczystej Kenii założyła stowarzyszenie starające się zaprowadzać pokój w sytuacjach konfliktowych, czy s. Anna Alonzo, tworząca w Palermo, w najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta, miejsca spotkania i wymiany doświadczeń, z dala od mafii i bez pomocy instytucji. W cyklu poświęconym kobietom Nowego Testamentu przedstawiamy kuzynkę Maryi Elżbietę.
W numerze jest też papieskie Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2017 r., zatytułowane «Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach», a także homilie wygłoszone przez Papieża podczas porannych Mszy św. w Domu św. Marty w okresie od 15 grudnia do 27 stycznia.

« 1 »

reklama

reklama

reklama