Życzenia Przewodniczącego KEP dla Żydów z okazji Paschy

Doświadczania obecności Pana Boga w codziennym życiu – życzył wspólnocie Żydów w Polsce z okazji świąt paschalnych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

– Niech Wszechmogący Bóg, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu i pragnie udoskonalenia człowieka i świata, darzy wszystkich pokojem i swym błogosławieństwem – napisał Przewodniczący Episkopatu w liście przesłanym na ręce rabina Michaela Schudricha.

Publikujemy treść życzeń:

Szanowny Panie Rabinie wraz ze wspólnotą Żydów w Polsce!

Pascha to czas pamięci o działaniu Boga, który prowadzi człowieka i ludzkość do wolności. Dobrze wyrażają to Psalmy 113-118 czytane podczas świątecznego wieczoru oraz cała haggada – opowieść o tym jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla swego ludu. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który jest także Bogiem chrześcijan, nie tylko daje swe dary i łaski, ale przede wszystkim jest obecny pośród swego ludu.

Święta paschalne to czas dziękczynienia także za tę obecność. Niech więc Psalm 117, tak mocno związany ze świętowaniem Paschy, będzie naszą wspólną modlitwą:

„Chwalcie Pana, wszystkie narody,

wysławiajcie Go wszystkie ludy,

bo jego łaska nad nami potężna,

a wierność Pana trwa na wieki” (Ps 117,1-2).

Z okazji świąt paschalnych życzę wspólnocie Żydów w Polsce doświadczania obecności Pana Boga w codziennym życiu. Niech Wszechmogący Bóg, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu i pragnie udoskonalenia człowieka i świata, darzy wszystkich pokojem i swym błogosławieństwem.

 Szczęśliwego święta Pesah – Hag Pesah Sameah!

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Warszawa, 10 kwietnia 2017 / 14 Nissan 5777

« 1 »

reklama

reklama

reklama