Bp Roman Marcinkowski przechodzi na emeryturę

Gorliwy duszpasterz i katecheta, duchowy opiekun Legionu Maryi w Polsce bp Roman Marcinkowski 13 kwietnia br., w 32. rocznicę sakry biskupiej, przechodzi na emeryturę.

W lutym tego roku biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski ukończył 75 lat i osiągnął wiek emerytalny. Ojciec Święty Franciszek 13 kwietnia przyjął jego rezygnację.

Podczas 32-letniej posługi biskupiej bp Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania ponad 210 tys. osobom i poprowadził ponad 20 serii rekolekcji dla kapłanów w różnych diecezjach.

Zgodnie ze swoją dewizą biskupią, by idąc, nauczać (Euntes docete), w sposób szczególny angażował się w prace dotyczące katechezy w diecezji i na terenie Polski oraz w duszpasterstwo rodzin.

Koordynował m.in. opracowanie „Katechizmu Płockiego”, zbierającego prawie 300 katechez, które pomagały wiernym w zrozumieniu treści Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W Konferencji Episkopatu bp Roman Marcinkowski od wielu lat jest opiekunem Legionu Maryi w Polsce oraz członkiem Komisji Wychowania Katolickiego.

Więcej informacji na stronie: episkopat.pl

 

BPKEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao