Papież na Regina caeli: nadzieja; prześladowani chrześcijanie

Przez 50 dni, od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, południowy Anioł Pański zastępuje się modlitwą „Regina caeli”, czyli „Królowo nieba” – przypomniał Papież przed jej odmówieniem w Poniedziałek Wielkanocny.

W swoim rozważaniu nawiązał do słów anioła do kobiet przy pustym grobie Chrystusa: „Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: «Powstał z martwych»” (Mt 28,7).

„Usłyszmy jako skierowane również do nas wezwanie, by «śpieszyć się» i «iść» głosić ludziom naszych czasów to orędzie radości i nadziei. Nadziei pewnej, bo odkąd o świcie trzeciego dnia ukrzyżowany Jezus zmartwychwstał, ostatniego słowa nie ma już śmierć, ale życie! Tego jesteśmy pewni. Ostatnim słowem nie jest grób ani śmierć, tylko życie! Dlatego powtarzamy tylekroć: «Chrystus zmartwychwstał». W Nim bowiem grób został zwyciężony, a narodziło się życie. Mocą tego wydarzenia, które stanowi rzeczywistą nowość w historii i wszechświecie, jesteśmy powołani, aby być nowymi ludźmi według Ducha, głosząc wartość życia. Istnieje życie! Stanowi to już początek powstawania z martwych! Będziemy ludźmi zmartwychwstania, ludźmi życia, jeśli pośród wydarzeń dręczących świat – a jest ich dzisiaj tak wiele – jeśli pośród światowości, która oddala od Boga, będziemy umieli podejmować gesty solidarności, gościnności, podsycać powszechne pragnienie pokoju i dążenie do środowiska wolnego od degradacji” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty wskazał, że te zwyczajne i ludzkie znaki, „wspierane i ożywiane wiarą w Pana Zmartwychwstałego, otrzymują skuteczność znacznie przewyższającą nasze zdolności. Chrystus żywy i obecny w historii poprzez swojego Ducha Świętego wybawia nasze nędze, dociera do każdego ludzkiego serca i przywraca nadzieję wszystkim uciśnionym czy cierpiącym” – mówił Franciszek.

„Dziewica Maryja, będąca milczącym świadkiem śmierci i zmartwychwstania swego Syna Jezusa, niech pomoże nam być przejrzystymi znakami Chrystusa zmartwychwstałego pośród zmiennych kolei świata, aby wszyscy, którzy są w utrapieniu czy trudnościach, nie pozostawali ofiarami pesymizmu i klęski ani rezygnacji, tylko znaleźli w nas licznych braci i siostry dających im wsparcie i pociechę. Niech nasza Matka pomoże nam silnie wierzyć w Jezusowe zmartwychwstanie: Jezus zmartwychwstał, jest żywy tutaj pośród nas, i to jest wspaniała tajemnica zbawienia, zdolna przemienić serca i życie. Niech wstawia się Ona szczególnie za wspólnoty chrześcijańskie prześladowane i uciśnione, które są dziś w wielu częściach świata powołane do trudniejszego i bardziej odważnego świadectwa” – powiedział Papież.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama