Franciszek: potrzebujemy prawdziwych świadków Ewangelii

Naznaczony przemocą świat potrzebuje świadectwa nadziei i wierności Ewangelii – powiedział Ojciec Święty do członków Fundacji Papieskiej (Papal Foundation) ze Stanów Zjednoczonych.

Organizację Papal Foundation założył w 1988 r. kard. John Król z Filadelfii celem wspieranie projektów charytatywnych prowadzonych na całym świecie w imieniu Papieża.

„Dzisiejszy świat, często naznaczony przemocą, pazernością i obojętnością, potrzebuje naszego świadectwa o wypływającym z Ewangelii przesłaniu nadziei pokładanej w odkupieńczej i niosącej pojednanie mocy miłości Bożej – mówił Franciszek. – Jestem wam wdzięczny za to, że postanowiliście wspierać wysiłki Kościoła w głoszeniu tego orędzia nadziei aż po krańce ziemi oraz działać na rzecz duchowych i materialnych postępów naszych braci i sióstr na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Każdy z nas, jako członek Ciała Chrystusa, powołany jest do promowania jedności i pokoju rodziny ludzkiej i tych wszystkich, którzy ją tworzą, zgodnie z wolą Ojca, w Chrystusie. Proszę was, abyście, uważając to za istotną część waszego zaangażowania w dzieło «Papal Foundation», modlili się w potrzebach ludzi ubogich, o nawrócenie serc, o szerzenie Ewangelii, jak też o wzrastanie Kościoła w świętości i gorliwości misyjnej”.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama