Franciszek świętuje wraz z Gwardią Szwajcarską

Do bycia mężnymi i odważnymi dzięki wierze w Chrystusa wezwał Ojciec Święty członków Gwardii Szwajcarskiej.

Papież zwracał się szczególnie do 40 młodych rekrutów, którzy wczoraj po południu składali przysięgę. Co roku uroczystość ta odbywa się 6 maja, w rocznicę „Sacco di Roma” – złupienia Rzymu przez najemników cesarza Karola V. Właśnie wtedy, jak przypomniał Franciszek, gwardziści „odznaczyli się mężną i niewzruszoną obroną Papieża, aż po złożenie ofiary z własnego życia”.

Ojciec Święty podkreślił, że choć obecnie nie ma potrzeby podobnej heroicznej śmierci, służba Szwajcarów dla Stolicy Apostolskiej pozostaje wcale niełatwa. Podziękował im za cały ich wysiłek. „Pielgrzymi oraz turyści, którzy mogą was spotkać, są zbudowani, widząc w was, razem z cechami opanowania, precyzji i powagi zawodowej, również hojne chrześcijańskie świadectwo, a także świętość życia” zaznaczył Franciszek.

„Drodzy gwardziści, czujcie się aktywną częścią wielkiego ludu Bożego, uczniami-misjonarzami zaangażowanymi w głoszenie Ewangelii w środowisku, w którym pracujecie oraz w miejscu spędzania wolnego czasu. A to dokonuje się poprzez drobne codzienne gesty, czasem powtarzalne, ale którym należy nadać zawsze nowe znaczenie. W taki sposób tworzymy w sobie styl zachowania, jaki wewnątrz, w jednostce, jest złożony z wzajemnej harmonii i pełnej szacunku jedności z przełożonymi, a na zewnątrz wyraża się w otwartości, łagodności oraz cierpliwości” – powiedział Papież.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama