Papież do Polaków: módlcie się za moją pielgrzymkę do Fatimy

Zwracając się na dzisiejszej katechezie do Polaków Papież nawiązał do uroczystości św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz prosił nas o modlitwę w intencji zbliżającej się pielgrzymki do Fatimy.

„Serdecznie pozdrawiam przybyłych do Rzymu Polaków. W poniedziałek obchodziliście w waszej Ojczyźnie uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

Wzorem «Dobrego Pasterza», broniąc wartości ewangelicznych i ładu moralnego, oddał swoje życie za owce, przelał krew męczeńską. Niech jego przykład będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Polecając waszej modlitwie moją, bliską już, pielgrzymkę do Fatimy, z serca wam błogosławię” – powiedział do Polaków Franciszek.

Wśród pozdrowień, które Papież skierował do wiernych z różnych krajów, były także słowa do delegacji młodych kapłanów Patriarchatu Moskiewskiego. Przybyli oni do Rzymu na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Życzył im, aby Bóg błogosławił ich kraj oraz wysiłki Cerkwi prawosławnej na rzecz dialogu między religiami i dla dobra wspólnego.

Na zakończenie audiencji Papież przypomniał wszystkim zebranym na Placu św. Piotra o swojej pielgrzymce do Fatimy. Wyznał, że pragnie zawierzyć tam Maryi doczesne i wieczne losy ludzkości, a także wypraszać dla niej błogosławieństwo Nieba. Zgromadzonych poprosił o wsparcie go modlitwą.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama