Prymas Polski: Gdy Chrystus kogoś powołuje, daje również siły

Prymas Polski przewodniczył dziś jubileuszowej modlitwie w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie księża świętujący 50-lecie święceń kapłańskich dziękowali za dar powołania.

- Gdy Chrystus kogoś powołuje, daje również siły, by iść, przynosić owoc, by w tym zmieniającym się i skomplikowanym świecie kochać, jak On kochał - powiedział abp Wojciech Polak. 

Metropolita gnieźnieński przypomniał księżom jubilatom słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który dokładnie przed półwieczem 24 maja 1967 roku udzielił im w katedrze gnieźnieńskiej święceń kapłańskich. Prymas Tysiąclecia uczestniczył w uroczystościach w klasztorze w Lądzie, upamiętniających bp. Michała Kozala i księży-męczenników z Dachau. I właśnie ta „lądzka modlitwa” – jak stwierdził abp Polak – naznaczyła w pewnym sensie dzień święceń kapłańskich księży jubilatów, stanowiła bowiem „żywe wspomnienie ofiary i heroiczności kapłanów męczenników i pozwalała spojrzeć na kapłańską posługę w świetle Bożych zmagań o miłość w ludzkich sercach”.

„Wchodzicie w świat, który Was męczy i który ma swoje udręki. Nie zastaniecie w nim pokoju” – cytował kard. Wyszyńskiego abp Polak, przyznając, że w ciągu minionych pięćdziesięciu lat, na kapłańskiej drodze księży jubilatów były różne zmagania, także te osobiste o wierność Bogu i ufność w sercu, o to, by ich życie i kapłańska posługa były zwycięstwem wiary w ludzkich sercach.

„Od panowania cywilizacji kolektywistycznego raju na ziemi, w czasach której rozpoczynaliście swoją kapłańską posługę, przeszliśmy bowiem, jak trafnie ujmuje to papież Franciszek, do cywilizacji zranionej anonimowością” – mówił Prymas Polski.

Abp Polak zauważył, że w wielu ludzkich sercach, doszło do duchowego pustynnienia, będącego owocem projektu społeczeństw, które pragną budować bez Boga, albo które niszczą swoje chrześcijańskie korzenie.

„Widzimy ten świat wciąż rozdarty wojnami i przemocą, poraniony rozpowszechnionym indywidualizmem, dzielący ludzi i stawiający jednych przeciw drugim. Czy jednak wobec tych, zaledwie zarysowanych obrazów, ma zrodzić się dziś w nas pesymizm? – pytał abp Polak.

Duchowny dodał jednak, że "gdy Chrystus kogoś wybiera i powołuje, daje również siły, by iść, przynosić owoc, by i w tym zmieniającym się i skomplikowanym świecie kochać, jak On kochał” – podkreślił abp Polak powtarzając na koniec słowa kard. Wyszyńskiego sprzed półwiecza: „Nie lękajcie się! Bądźcie ufni!”

Podczas Mszy św. księża jubilaci modlili się m.in. w intencji biskupów i kapłanów, swoich zmarłych rodziców, wychowawców, profesorów i pracowników seminarium duchownego. W imieniu kapłanów podziękowanie złożył ks. Jerzy Ziętek, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Niestronnie. We Mszy św. uczestniczyli także najbliżsi i parafianie księży jubilatów oraz dzieci pierwszokomunijne z parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach Pomorskich.

bgk / Gniezno

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao