Papież: trzeba stać się maluczkim, aby usłyszeć głos Pana

Trzeba stać się maluczkim, aby usłyszeć głos Pana – przypomniał Papież na Mszy w Domu św. Marty w dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nawiązując do pierwszego czytania, w którym Mojżesz mówi o miłości Boga do Izraela, papież podkreślił sprawę Bożego wybrania oraz powód, dla którego Pan dokonał takiego wyboru: bo jesteście najmniejszym z narodów.

„Związał się z naszym życiem i nie może się odłączyć. Zagrał mocno! I pozostaje wierny takiej postawie. Zostaliśmy wybrani z miłości i to jest nasza tożsamość. «Ja wybrałem tę religię, ja wybrałem...»: nie, ty nie wybrałeś. To On wybrał ciebie, wezwał cię i związał się z tobą. I to jest nasza wiara. Jeżeli w to nie uwierzymy, nie będziemy rozumieli orędzia Chrystusowego, nie zrozumiemy Ewangelii” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek, odwołując się do słów Mojżesza, zwrócił uwagę, że Bóg wybrał ten naród nie dlatego, że liczebnie przewyższał inne, ale właśnie dlatego, że był najmniejszy.

„Zakochał się w naszej małości i dlatego nas wybrał. On wybiera maluczkich, prostaczków: nie wielkich, ale małych. I maluczkim się objawia: «zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom». Objawia się prostaczkom: jeżeli chcesz coś zrozumieć z tajemnicy Jezusa, uniż się: stań się małym. Uznaj, że jesteś nikim. I nie tylko wybiera i objawia się prostaczkom, ale także ich wzywa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię». Wy, którzy jesteście najmniesi, bo cierpiący, utrudzeni... Wybiera prostaczków, objawia się im i ich wzywa. A do wielkich się nie zwraca? Jego serce jest otwarte, ale tego głosu wielcy nie potrafią usłyszeć, bo są wpatrzeni w samych siebie. Aby usłyszeć głos Pana, trzeba się stać maluczkim” – zauważył Franciszek.

W ten sposób – kontynuował Papież – dochodzimy do tajemnicy Serca Pana Jezusa, które nie jest obrazkiem dla dewotek. Przebite Serce Jezusa jest „sercem objawienia, sercem naszej wiary, bo to On się stał się maluczkim i wybrał tę drogę”. Jest to droga pokory i uniżenia „aż do śmierci” na krzyżu. Wybór, „tego co małe, aby mogła się objawić chwała Pana”. Z boku Jezusa przebitego włócznią przez żołnierza „wypłynęła krew i woda” i to jest tajemnica Jego Serca, które kocha, wybiera, jest wierne i „wiąże się z nami, objawia się prostaczkom i wzywa ich”.

„Wierzymy w Boga, tak; także w Jezusa, tak... «Jezusa Boga?» - «Tak». Bo właśnie to jest tajemnicą. To jest objawieniem, to jest chwałą Boga. Wierność w wyborze, w związaniu się i unieżeniu także Siebie: stać się małym, umartwić się. Ten problem wiary jest istotą naszego życia: możemy być pełni cnót, ale bez wiary lub z małą wiarą; musimy zacząć od tego, od tajemnicy Jezusa Chrystusa, który nas zbawił przez swoją wierność” – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie Papież prosił Boga, aby obdarzył nas łaską świętowania w Sercu Jezusa Chrystusa „wielkich czynów, wiekich dzieł zbawienia, wielkich dzieł odkupienia”.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama