Spotkanie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich w Świdnicy

1 lipca zakończyło się w Świdnicy 3-dniowe wyjazdowe posiedzenie Rady ds. Apostolstwa Świeckich, działającej przy Konferencji Episkopatu Polski.

Członkowie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich przybyli do Świdnicy na zaproszenie bp. Ignacego Deca, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.

– Dużą część naszego spotkania poświęciliśmy przygotowaniu jesiennej sesji popularnonaukowej, która odbędzie się na początku listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – wyjaśnia bp Dec.

– Staraliśmy się doprecyzować jej tematykę. Będziemy się starali przybliżyć rolę i udział świeckich w ewangelizacji współczesnego świata. Wszystko przy uwzględnieniu współczesnych wyzwań, które są inne niż były jeszcze kilkanaście lat temu. Druga ważna rzecz – musimy przepracować Dyrektorium o Apostolstwie Świeckich, które powstało jeszcze za czasów, kiedy kardynałem był Karol Wojtyła, tuż po Soborze Watykańskim II. Było ono pisane w czasach, gdy w Polsce panował ustrój komunistyczny. Dziś zmieniły się realia. Mamy inne uwarunkowania. Dlatego trzeba w tym dyrektorium dokonać uzupełnień i nowelizacji. W tym zakresie czeka nas jeszcze wiele pracy – podkreślił przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

– Staramy się szukać kierunków rozwoju apostolstwa świeckich – mówi ks. Zbigniew Kucharski, członek rady i dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. – Poszukujemy pomysłów, jak można przyczynić się do rozwoju powołania i rozumienia tego powołania do apostolstwa. To jest dość szerokie zagadnienie teologii laikatu. Zastanawiamy się też, w jaki sposób możemy być pomocą dla księży, by wpłynąć pozytywnie na podnoszenie jakości współpracy świeckich z duchownymi – dodał.

Istotnym punktem programu było także spotkanie członków Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich ze swoim odpowiednikiem na terenie diecezji świdnickiej. Obydwie grupy wymieniły się doświadczeniami ze swojej pracy. Podczas 3-dniowego posiedzenia członkowie rady nie tylko obradowali. Mieli okazję poznać najciekawsze miejsca w Świdnicy i jej okolicach.

W skład rady kierowanej przez bp. Ignacego Deca i bp. Józefa Guzdka wchodzą osoby świeckie i duchowne, reprezentujące różne wspólnoty i grupy społeczne. Rada ds. Apostolstwa Świeckich podejmuje refleksję nad aktualnymi wyzwaniami duszpasterskimi, stara się inspirować świeckich do zaangażowania w apostolstwo. Jej zadaniem jest wypracowywanie sposobów coraz większego zaangażowania świeckich we wspólnocie Kościoła.

ks. Sławomir Augustynowicz

Źródło: BP KEP/episkopat.pl


Zdjęcie: Świdnica, Katedra św. Stanisława i św. Wacława autor: Neo[EZN] / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama