Bp Solarczyk do ojców duchownych: wspierajcie młodych na drodze do świętości

Wspierajcie młodych na drodze do świętości, wierząc w moc Boga – życzył kapłanom bp Marek Solarczyk na zakończenie Zjazdu Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych z całej Polski.

Od poniedziałku obradowali oni w Wyższym Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Ubóstwo w formacji kapłańskiej”.

W homilii bp Solarczyk przypomniał, że jednym z podstawowych zadań kapłańskiej posługi jest wspieranie ludzi na drodze wiary. - Skoro jesteśmy kapłanami Chrystusa, to wszystkie osoby, tajemnice ich życia oraz sprawy, z którymi spotykamy się na co dzień, mamy zawierzać Bogu i ufać w Jego moc – powiedział.

Jego zdaniem, nie można zapominać, że to Bóg jest Tym, który prowadzi i przemienia człowieka. Jego łaska jest w stanie doprowadzić do tego, że dany człowiek niesie w swoim sercu skarb świętości, wiary, obecności Boga i jako przyszły kapłan będzie potrafił podjąć z taką samą troską posługę towarzyszenia wobec innych – powiedział bp Solarczyk.

Życzył kapłanom, aby zawsze, bez względu na okoliczności w jakich się znajdą, potrafili być „towarzyszami drogi świętości” dla tych, których Pan im powierzy. – Na zawsze zostaniecie ojcami duchownym tych, których będziecie wspierać. Obyście poprzez swoją posługę i swoje kapłańskie życie „dopełniali braków”, które są w waszych wychowankach – powiedział Solarczyk, parafrazując słowa św. Pawła Apostoła.

W tym roku myślą przewodnią zjazdu było hasło „Ubóstwo w formacji kapłańskiej”. - Podsumowując obrady przewodniczący sekcji Ojców Duchownych Ks. Wojciech Mleczko ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców zwrócił uwagę, że nadmierne gromadzenie dóbr, przywiązanie do własności, do pieniędzy zawsze jest u człowieka wynikiem kryzysu wiary. Ten bowiem, kto żyje w bliskości z Bogiem ufa, że wszystkie jego potrzeby zostaną zaspokojone. Jezus jest przecież dobrym, kochającym Ojcem który troszczy się o swojej dzieci, w tym zwłaszcza o swoich umiłowanych synów, których powołuje i posyła na swoje żniwo – powiedział.

W programie zjazdu poza wspólną modlitwa i dzieleniem w grupach przewidziano kilka wystąpień. Referaty wygłosili: s. Małgorzata Chmielewska, ks. prof. Waldemar Chrostowski i ks. prof. Janusz Mastalski, natomiast konferencję ascetyczną ks. Henryk Zieliński.

W dorocznym zjeździe wzięło udział 64 ojców duchownych.

mag / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama