Bp Pindel do kleryków: wystrzegajmy się ducha piekielnej przekory

Szesnastu mężczyzn z diecezji bielsko-żywieckiej otrzymało 20 września z rąk biskupa Romana Pindla suscepty, czyli oficjalne dokumenty potwierdzające przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej.

Młodzi kandydaci do kapłaństwa wkrótce rozpoczną życie seminaryjne w Krakowie. 

W kaplicy kurii diecezjalnej z klerykami spotkał się biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Każdemu wręczył susceptę – dokument zatwierdzenia do seminarium. 

Podczas rozważań nad fragmentem Ewangelii św. Łukasza o duchu przekory, który może być przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego, biskup zwrócił uwagę, że wydawanie pochopnego osądu o słowie Bożym czy życiu Kościoła może utrudnić przyjęcie łaski – „wyciągniętej ręki Pana Boga”. 

„Jeżeli wydajemy negatywny osąd, potępiający innych i usprawiedliwiający nas, to zważmy, czy nie jest to przypadkiem duch tej piekielnej przekory, który może sprawić, że mogę się rozminąć z najlepszym zamiarem Pana Boga wobec mnie. Bóg używa takich środków, jakie są. Używa konkretnych ludzi - nieraz obarczonych słabością i grzechem. To są wysłannicy Boga, to jest słowo Boże, to jest instytucja, ryt, obrzęd czy uroczystość, w której łaska jest udzielana: przez sakrament, modlitwę czy przez działalność” – dodał, życząc alumnom, by podczas czasu formacji seminaryjnej potrafili spojrzeć na siebie z dystansem i mogli opisać, co się dzieje w ich wnętrzu.

„Jeżeli nie masz kontaktu z samym sobą, to czy możesz mieć kontakt z Bogiem, czy będziesz miał kontakt z innymi, których poprowadzisz? – podkreślił biskup przed wręczeniem susceptów.

Ks. Sławomir Kołata, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, poinformował, że obecnie w krakowskim seminarium do stanu kapłaństwa przygotowuje się 60 kleryków z diecezji bielsko-żywieckiej. Na pierwszym roku uczyć się będzie 15 kleryków z Podbeskidzia i 21 z archidiecezji krakowskiej.

„W skali całej Polski jest to na dość dobrym poziomie. Wszystkich kleryków w krakowskim seminarium jest obecnie 155, co daje pierwsze miejsce w kraju, jeśli chodzi o liczebność w tego typu placówkach. Oczywiście przy tym założeniu, że mamy tu kleryków z dwóch diecezji” – dodał kapłan.

Pierwszoroczni alumni seminarium z diecezji bielsko-żywieckiej pochodzą m.in. z bielskich parafii w Wapienicy i Straconce, w Lesznej Górnej, Andrychowie, Kozach, Gilowicach, Górkach Wielkich, Sopotni Małej, Łodygowicach. Aż trzech pochodzi z tej samej parafii w Milówce. Przyznają, że pochodzą z trzech różnych szkół.

„Chcę być ukierunkowany na pomoc drugiemu człowiekowi. Mam służyć ludziom. Nie chodzi o to, by było nam wygodnie” – podkreśla Kamil z Milówki. Natomiast Bartłomiej z Lesznej Górnej przyznał, że mocno utkwiły mu w pamięci słowa biskupiego komentarza do Ewangelii, ostrzegające przed duchem przekory i wydawaniem pochopnych osądów.

Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z kandydatami na kapłanów, po egzaminie i weryfikacji, władze seminaryjne wyłoniły 15 osób z diecezji bielsko-żywieckiej, które zostały alumnami I roku seminarium duchownego, rocznika bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. Jedna z osób, która uczestniczyła w środowej ceremonii, rozpocznie studia na wyższym roku seminarium.

rk / Bielsko-Biała

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama