Chrystus domaga się zapewnienia nieletnim bezpieczeństwa

Jesteśmy pewni, że zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim to ewangeliczna misja, którą powierza nam dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus – napisał Papież w przemówieniu do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

Już w pierwszych słowach Franciszek po raz kolejny zapewnił o swym głębokim ubolewaniu z powodu nadużyć. „Skandal nadużyć seksualnych jest bowiem straszną klęską dla całej ludzkości. Uderza on w tak wiele bezbronnych dzieci, młodych i dorosłych we wszystkich krajach i społeczeństwach. Również dla Kościoła było to bardzo bolesne doświadczenie” – stwierdził Franciszek.

Papież przyznał, że w sposób szczególny zawstydzają nas nadużycia popełnione przez duchownych, którzy powinni się cieszyć największym zaufaniem. „Trzeba jasno powiedzieć, że nadużycia seksualne są strasznym grzechem, w pełni niezgodnym i sprzeciwiającym się temu, czego Chrystus i Kościół nas nauczają” – podkreślił Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał, że osobiście mógł się spotkać z ofiarami i wysłuchać ich zwierzeń o konsekwencjach nadużyć. Zauważył, że spotkania takie umacniają nas w postanowieniu, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, dla wykorzenienia tego zła.

„Dlatego potwierdzam to również dzisiaj, że Kościół, na wszystkich szczeblach, odpowie na to zastosowaniem bardziej surowych procedur względem tych, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu i dopuścili się nadużyć względem dzieci Bożych” – podkreślił Papież. Dodał, że środki dyscyplinarne przyjęte przez Kościoły partykularne powinny być stosowane względem wszystkich, którzy pracują w instytucjach kościelnych. Jednakże podstawowa odpowiedzialność spoczywa na biskupach, kapłanach i zakonnikach, na tych, którzy zostali powołani do oddania swego życia na służbę, co obejmuje również czujną ochronę wszystkich bezbronnych dzieci, młodych i dorosłych. „Dlatego też Kościół w sposób nieodwołalny i na wszystkich szczeblach stara się stosować zasadę zerowej tolerancji dla nadużyć seksualnych względem nieletnich” – zaznaczył Papież.

W tym kontekście wspomniał on o Motu proprio: „Come una madre amorevole”. Zostało ono wydane na wniosek papieskiej komisji i dotyczy biskupów oraz wyższych przełożonych zakonnych, którzy nie wywiązali się ze swych obowiązków w zakresie ochrony nieletnich. Papież podziękował też Komisji za podejmowane przez nią starania, by we wszystkich Kościołach lokalnych zastosowane zostały niezbędne procedury. Wyraził też zadowolenie z faktu, że w wielu krajach ustanowiono specjalny dzień modlitw i dialogu z ofiarami nadużyć. Franciszek przypomniał, że Kościół musi być dla wszystkich, a zwłaszcza dla cierpiących, miejscem litości i współczucia.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama