Papież o beatyfikacji ks. Rothera

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek, pozdrawiając wiernych, nawiązał do faktu, że w sobotę w Stanach Zjednoczonych miała miejsce pierwsza w historii beatyfikacja męczennika pochodzącego z tego kraju.

„Wczoraj w Oklahomie został ogłoszony błogosławionym Stanley Francis Rother, kapłan – misjonarz, zabity z nienawiści do wiary i z powodu swej działalności na rzecz ewangelizacji i postępu ludzkiego wśród ubogich w Gwatemali. Niech jego heroiczny wzór pomaga nam być odważnymi świadkami Ewangelii, angażując się na rzecz godności człowieka” – powiedział Ojciec Święty po odmówieniu modlitwy Anioł Pański w niedzielę.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama