Dezinformacja tematem przyszłego Dnia Mediów

W Watykanie ogłoszono temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Tym razem dotyczy on bardzo aktualnego dziś problemu dezinformacji i brzmi: Fake news, a dziennikarstwo pokoju.

Jak czytamy w nocie wyjaśniającej watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji, chodzi tu o proceder celowego szerzenia fałszywych informacji, co prowadzi do silnej polaryzacji opinii i negatywnie odbija się na zachowaniach indywidualnych i grupowych. Problemem tym zajmują się już dzisiaj firmy prowadzące portale społecznościowe oraz politycy. 

Poprzez poświęcenie temu zagadnieniu Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu również Kościół chce wnieść swój wkład do refleksji nad przyczynami, logiką i konsekwencjami dezinformacji w mediach, a zarazem promować dziennikarstwo profesjonalne, dążące zawsze do prawdy, a tym samym do wzajemnego zrozumienia. 

Watykański komunikat przypomina, że jest to jedyny światowy dzień ustanowiony przez Sobór Watykański II. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września. Papież ogłasza natomiast swe przesłanie z tej okazji 24 stycznia, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

kb/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao