Papież do kongresu kanonistów: prawo kanoniczne a Sobór

Łacińską zasadę „Nulla est caritas sine iustitia” – „Nie ma miłości bez sprawiedliwości” przypomniał Papież w przesłaniu do uczestników kończącego się dziś w Rzymie międzynarodowego kongresu w stulecie pierwszego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Prace nad tym zbiorem praw Kościoła rozpoczęto za pontyfikatu św. Piusa X, a promulgował go 27 maja 1917 r. Benedykt XV. W 1983 r. zastąpił go nowy Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.

W przesłaniu do uczestników kongresu Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ma on na celu nie tylko uczczenie setnej rocznicy pierwszego Kodeksu, ale jest też okazją do refleksji nad autentyczną formacją prawną w Kościele. Ma ona pozwolić zrozumieć duszpasterski charakter prawa kanonicznego. Papież przypomniał słowa Benedykta XVI z listu do seminarzystów z 2010 r., że prawo jest warunkiem miłości w społeczeństwie i w Kościele. Zacytował też stwierdzenie Jana Pawła II z konstytucji apostolskiej, którą promulgował on Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Pisał tam, że nowy Kodeks wyraża wysiłek przełożenia języka kanonistycznego na eklezjologię Soboru Watykańskiego II. Franciszek podkreślił, że prawo kanoniczne służy utrwalaniu i  przekazywaniu dalszym pokoleniom owoców tego Soboru.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama