Dialog katolicko-luterański: Kościół, Eucharystia i posługiwanie

Stolica Apostolska i luteranie zapowiedzieli temat kolejnego etapu oficjalnego dialogu teologicznego między obu wyznaniami.

W jego ramach rozpocznie się głębsze odkrywanie tego, w co wierzymy razem, i tego, czym się różnimy, gdy chodzi o Kościół, Eucharystię i posługę duchowną. Temat ogłoszono we wspólnym oświadczeniu, wydanym przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską 31 października, na zakończenie obchodów 500-lecia reformacji.

W oświadczeniu podano, że ​​następnym zadaniem Komisji Dialogu Katolicko-Luterańskiego będzie „rozeznawanie na modlitwie naszego rozumienia Kościoła, Eucharystii i posługiwania, szukając zasadniczego porozumienia, by pokonać pozostające między nami różnice”. „Po 500 latach podziału, a nawet gwałtownej opozycji, katolicy i luteranie oraz wiele innych wspólnot chrześcijańskich upamiętniali razem reformację, przyznając się do popełnionych w przeszłości grzechów i zobowiązując się do pracy na rzecz pełnej jedności” – stwierdzono we wspólnym dokumencie. Watykańska dykasteria ds. ekumenizmu i Federacja Luterańska opublikowały go w sam Dzień Reformacji, obchodzony przez protestantów w rocznicę jej zainicjowania ​​w 1517 r. przez Marcina Lutra ogłoszeniem 95 tez. „Po raz pierwszy luteranie i katolicy spojrzeli na reformację z perspektywy ekumenicznej –  czytamy w oświadczeniu. – To pozwoliło na nowo spojrzeć na wydarzenia z XVI wieku, które doprowadziły nas do podziału”.

lgo/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama