Król Jordanii w Watykanie w sprawie Jerozolimy

Abd Allah II ibn Husajn przybył do Watykanu w związku z niedawną decyzją Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu do Jerozolimy swej ambasady w Izraelu.

Ojciec Święty przyjął na audiencji króla Jordanii. Abd Allah II ibn Husajn przybył do Watykanu w związku z niedawną decyzją Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu do Jerozolimy swej ambasady w Izraelu, czemu stanowczo sprzeciwiają się wszystkie kraje arabskie.

Komunikat prasowy po audiencji potwierdza, że był to w istocie główny temat rozmów króla Jordanii w Watykanie. Spotkał się on nie tylko z Papieżem, ale również z kardynałem sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji.

„W czasie serdecznych rozmów – czytamy w watykańskiej nocie - skupiono się przede wszystkim na temacie promowania pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym odniesieniem do kwestii Jerozolimy i roli króla haszymidzkiego jako kustosza miejsc świętych”. W tym kontekście podkreślono też potrzebę promowania negocjacji między zainteresowanymi stronami, a także dialogu międzyreligijnego. Podczas wizyty króla Jordanii w Watykanie przyznano, że chrześcijanie są integralnym elementem społeczeństw na Bliskim Wschodzie i wnoszą do nich pozytywny wkład. Podkreślono przy tym potrzebę zachowania ich obecności w tym regionie.

kb/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao