Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorych

Słowa Pana Jezusa skierowane z krzyża do Maryi i Jana: „«Oto syn Twój (...) Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26-27) są tematem XXVI Światowego Dnia Chorych, który obchodzony będzie 11 lutego 2018 r.

Światowy Dzień Chorych, jak co roku, przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

W przesłaniu napisanym z tej okazji Papież wskazuje na Kościół, który jest spadkobiercą tych słów. Jego powołaniem jest opiekowanie się wszytkimi, którzy do niego należą oraz otoczenie wszystkich ludzi, bez wyjątku, miłością i wsparciem w potrzebie.

Franciszek zauważył, że na przestrzeni wieków wiele było inicjatyw, które wspólnota Kościoła podejmowała w stosunku do chorych i potrzebujących. Ta troska trwa nadal na całym świecie. W krajach, gdzie system opieki zdrowotnej jest wystarczający, opieka ta ma na celu stawianie człowieka w centrum leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych. Natomiast w krajach, gdzie system ten jest niewystarczający, Kościół stara się robić wszystko, aby podnieść poziom opieki zdrowotnej, wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby. „Obraz Kościoła jako «szpitala polowego», otwartego dla wszystkich zranionych przez życie – napisał Ojciec Święty – jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności”.

Odnosząc się do długiej historii posługi niesionej chorym, Papież wskazał, iż z niej winniśmy się uczyć wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie; kreatywności, inspirowanej miłością oraz zaangażowania w badania naukowe. „To dziedzictwo przeszłości – kontynuuje Ojciec Święty – pomaga dobrze planować przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie ubogich”.

W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Chorego Franciszek wspomniał także o czułości i wytrwałości wielu rodzin, które opiekują się swoimi chronicznie chorymi lub niepełnosprawnymi bliskimi. Podkreślił, że jest to nadzwyczajne świadectwo miłości, które zasługuje na uznanie i wsparcie przez odpowiednią politykę.

Na zakończenie Papież powierzył wszystkich chorych Maryi, aby umacniała ich nadzieję i pomogła przeżywać cierpienie w jedności z Jezusem.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył ten dzień na wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego wydarzenia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama