Papież do przywódców politycznych z Oceanii

„Kto zamienił cudowny świat mórz w podwodne cmentarze pozbawione koloru i życia?” – to niepokojące pytanie, jakie postawili prawie trzydzieści lat temu biskupi Filipin przypomniał Papież w przemówieniu do przywódców Forum Wysp Pacyfiku.

Jest to organizacja międzyrządowa, zrzeszająca 18 krajów na Oceanie Spokojnym. Największym z nich jest Australia. W ostatnich dniach obradowali oni w Rzymie, dziś goszczą w głównej siedzibie FAO.

Ojciec Święty podkreślił, że docenia ich troskę o ludzi w tym regionie, szczególnie narażonych na ekstremalne zjawiska klimatyczne, które stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Przyznał, że podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach, ciągłe pogarszanie się stanu rafy koralowej oraz niszczenie ekosystemu morskiego stają się problemami o ogromnym znaczeniu. Franciszek dodał, że wiele czynników przyczyniło się do niszczenia tego środowiska naturalnego, niestety, wiele z nich jest też wynikiem krótkowzrocznej działalności człowieka.

Podkreślając fakt, że podnoszenie się się poziomu mórz dotyka głównie ubogą przybrzeżną ludność, która nie ma dokąd sie udać, Ojciec Święty zaznaczył, że te zjawiska zwracają naszą myśl ku problemowi globalnego ocieplenia, które jest szeroko dyskutowane na różnych międzynarodowych forach i spotkaniach.

„Przybyliście z krajów, które w odniesieniu do Rzymu, znajdują się na antypodach. Jednakże wizja świata bez granic anuluje odległości geograficzne i przypomina o potrzebie perspektywy globalnej, międzynarodowej współpracy i solidarności oraz wspólnej strategii, która może uchronić nas przed obojętnością wobec poważnych problemów takich, jak niszczenie środowiska naturalnego i oceanów, które są związane z degradacją ludzką i społeczną, której doświadcza dziś ludzkość” – powiedział Franciszek.

Od apelu biskupów filipińskich minęło prawie trzydzieści lat, ale – jak zaznacza Papież - nie można powiedzieć, że sytuacja oceanów i ekosystemu morskiego naprawdę się poprawiła. Przyznał, że nadal borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi, np. zarządzania zasobami rybołóstwa, działalnością na wodach morskich, sytuacją społeczności przybrzeżnych i rodzin rybackich oraz zanieczyszczeniem środowiska morskiego przez tworzywa sztuczne i mikroplastik.

„Jaki świat chcemy pozostawić tym, którzy przychodzą po nas, dzieciom, które dorastają? To pytanie dotyczy nie tylko samego środowiska... Kiedy pytamy się, jaki świat chcemy pozostawić, myślimy w pierwszej kolejności o ogólnej orientacji, o jego znaczeniu i wartościach” – dodał na zakończenie Papież Franciszek

lgo/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama