Papież na Mszy u św. Marty: pokora na wzór Jezusa

Pokora jest niezbędna w życiu chrześcijanina – podkreślił Ojciec Święty na Mszy w kaplicy swojej watykańskiej rezydencji. W homilii nawiązał najpierw do pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza.

Franciszek przypomniał, że każdy chrześcijanin jest jak „różdżka, na której spocznie Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Są to dary Ducha Świętego – mówił Franciszek. – Od niewielkiej różdżki do pełni Ducha. To jest obietnica, to jest Królestwo Boże. Na tym polega życie chrześcijanina” – wskazał Papież.

„Trzeba być świadomym, że każdy z nas jest odroślą z tego korzenia, która ma wzrastać mocą Ducha Świętego aż do pełni Ducha w nas. Co jest zatem zadaniem chrześcijanina? Po prostu ma on strzec odrośli, która w nas wzrasta, strzec jej wzrastania, strzec Ducha” – powiedział Ojciec Święty.

A jaki jest styl życia chrześcijanina? Na to pytanie Franciszek odpowiedział, że chodzi o styl właściwy Jezusowi, czyli o pokorę.

„Trzeba wiary i pokory, aby uwierzyć, że ta odrośl, ten dar tak niewielki dojdzie aż do pełni darów Ducha Świętego. Trzeba pokory, aby uwierzyć, że Ojciec, Pan nieba i ziemi, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, zakrył te rzeczy przed mądrymi i wykształconymi, a objawił je maluczkim. Pokora to być małym jak odrośl, małym, który codziennie wzrasta, który potrzebuje Ducha Świętego, by iść naprzód ku pełni swojego własnego życia” – mówił Ojciec Święty.

„Niektórzy sądzą, że być pokornym to być dobrze wychowanym, uprzejmym, przymykać oczy w modlitwie; jednak w pokorze nie o to chodzi” – zauważył Papież i zapytał: „Po czym mogę poznać, że jestem pokorny?”.

„Jest jeden znak, jeden sygnał, tylko jeden: przyjmować upokorzenia. Pokora bez upokorzeń nie jest pokorą. Pokorny jest taki człowiek – mężczyzna czy kobieta – który potrafi znosić upokorzenia tak, jak je znosił Jezus, który, upokarzany, był wielki w swoim upokorzeniu” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał tu przykład licznych świętych, którzy „nie tylko akceptowali upokorzenia, ale prosili o nie”, aby upodobnić się do Jezusa. „Niech Pan da nam tę łaskę, byśmy strzegli małej odrośli, tak by wzrastała ku pełni Ducha, byśmy nie zapominali o korzeniu i przyjmowali upokorzenia” – powiedział Papież na zakończenie homilii.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama