Abp Skworc: Błogosławieństwem są serca ukształtowane w maryjnej szkole

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc koronował na prawie diecezjalnym wizerunek Matki Bożej Mikołowskiej.

W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na fakt, „że przekleństwem dla społeczeństwa, narodu, są serca zimne, wyrachowane, nieskore do pomocy, obojętne”, natomiast „błogosławieństwem są serca ukształtowane w maryjnej szkole”.

Nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu Maryi z Zachariaszem i Elżbietą kaznodzieja zauważył, że „spotkanie to jest niezwykle wymowne”. Jest to „spotkanie z potrzebującymi, najbardziej bezbronnymi: ludźmi w podeszłym wieku i nienarodzonymi”.

- Pouczające jest to spotkanie dla nas, ludzi XXI wieku uprawiającymi kult życia i użycia, wiecznej młodości, żyjących w czasach, w których starość i doświadczenie nie mają dobrej prasy – mówił hierarcha. W homilii zauważył, że podeszły wiek oraz zdobyte doświadczenie życiowe „reklamowane i szanowane nie są”. – Raczej odsuwane na margines, eksmitowane z domów rodzinnych do DPS-ów, bo tam „lepsza opieka”. Zwycięża „kultura odrzucenia” – powiedział.

Zauważył, że postawa Maryi wskazuje na integralną jedność serca, pracy i służby. Podkreślił, że te wartości sprowadzone do wspólnego mianownika będą „szeroko rozumianym miłosierdziem”.

Metropolita katowicki podkreślł, że Maryja przebywająca u Elżbiety „we wszelkie wykonywane zajęcia, wkłada całą dobroć rozmiłowanego w Bogu i ludziach, serca”. – Przekleństwem dla społeczeństwa, narodu są serca zimne, wyrachowane, nieskore do pomocy, obojętne – serca, które potrafią bezwzględnie krzywdzić współrodaków. Błogosławieństwem zaś są serca ukształtowane w maryjnej szkole, które drugiemu ofiarują swój czas i konkretną pomoc, choćby w pomocy sąsiedzkiej i wszelkich formach wolontariatu! – mówił.

Mówiąc o postawie Maryi abp Skworc nawiązał do homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II w Lourdes. Zwrócił uwagę, że „siła miłości wyraża się w spokojnej dyskrecji codziennej służby”. Zachęcał do tego, aby „dyskrecja, codzienna służba” były jasnym programem dla ludzi wiary. – Wsłuchujmy się dyskretnie w naszych bliźnich jak Maryja; bądźmy dla nich oparciem i źródłem pomocy! Bądźmy wobec nich miłosierni, delikatni, dochowując powierzonej tajemnicy, wszak sami takich form miłosierdzia oczekujemy i otrzymujemy je od Boga, przez wstawiennictwo Maryi i od wielu bliźnich – usłyszeli zebrani w mikołowskiej bazylice.

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii, podczas której koronował na prawie diecezjalnym wizerunek Matki Bożej Mikołowskiej czczonej jak Matka Boża Miłosierdzia. Kult maryjny w Mikołowie trwa od ponad 300 lat, a koronacja to symboliczne wydarzenie zamykające pewien etap kultu.

kssk / Mikołów

« 1 »

reklama

reklama

reklama