Bp Milewski: prawdziwe życie zawsze naznaczone jest krzyżem

O tym, że w realnym prawdziwym życiu zawsze obecny jest krzyż i że chrześcijanin zawsze powinien trzymać się krzyża Chrystusowego, mówił bp Mirosław Milewski podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Goślicach k. Płocka.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w parku otaczającym Dom Pomocy Społecznej w Goślicach koło Płocka. „Przeżycie Drogi Krzyżowej w tym miejscu, razem z wami, to dla mnie wielka łaska: bo przeżywam ją z ludźmi, którzy naznaczeni są krzyżem choroby, krzyżem cierpienia, którzy są wyraźnym znakiem Chrystusa cierpiącego. Dzięki obecności wśród was czuję się lepiej przygotowany do przeżywania najważniejszych tajemnic naszej wiary” - zaznaczył hierarcha.

Przywołał także Drogę Krzyżową sprzed 13 lat, z roku 2005 r., kiedy to św. Jan Paweł II przewodniczył w Wielki Piątek swojej ostatniej Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Ludzie na całym świecie nie zobaczyli wprawdzie w telewizji jego twarzy, ale pochyloną sylwetkę cierpiącego człowieka, który trzymał prosty, drewniany krzyż w swoim ręku. Można było odnieść wrażenie, że św. Jan Paweł II „przytulał się do krzyża”. 

„Ten obraz uświadomił mi, że prawdziwe, realne życie, to takie życie, w którym obecny jest krzyż. Nie ma życia bez krzyża. Prawdziwe życie chrześcijanina, to życie naznaczone krzyżem. Współczesny świat kusi nas i chce nam pokazać, że nie ma cierpienia ani słabości, ale to nieprawda, to fałszywy i złudny obraz, bo prawdziwe życie zawsze jest naznaczone krzyżem” – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej. 

Bp Milewski zaakcentował też, że najbardziej właściwą postawą w życiu, bez względu na to kim się jest, to „trzymanie się krzyża Chrystusa, bo tylko wtedy droga ziemskiego życia ma sens”.

Krzyż podczas nabożeństwa nieśli niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. W nabożeństwo włączyli się także miejscowi strażacy oraz uczniowie lokalnych szkół. 

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach powstał w 1958 r. Położony jest 10 km od Płocka. Znajduje się na terenie dawnego majątku szlacheckiego, na który składa się zabytkowy park i kompleks budynków, w tym m.in. XVIII-wieczny neobarokowy dworek. Osoby niepełnosprawne intelektualnie otrzymują w nim pomoc w procesie edukacji, wspomagania rozwoju i optymalnego przystosowania do samodzielnego funkcjonowania. 

W domu mieszka około 150 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną oraz wsparcie psychologa i psychiatry. Rozwijają swoje zainteresowania w różnego rodzaju sekcjach terapeutycznych. Na terenie domu działa Zespół Szkół Specjalnych, który zapewnia mieszkańcom rozwój rewalidacyjno-edukacyjny. 

eg / Goślice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao