Bp Piotrowski: nie wystarczy przyjąć młodych ludzi do seminarium

Nie wystarczy przyjąć młodych ludzi do seminarium, aby wyszli stąd dobrzy kapłani. Oni potrzebują dobrego wychowania w rodzinie, dobrych duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców w szkole – podkreślił bp Piotrowski na spotkaniu Stowarzyszenia Grona Przyjaciół WSD w Kielcach.

Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, podsumowanie minionego roku, noworoczne życzenia i wybór ks. dr. Szymona Górskiego na nowego prezesa – to główne elementy dzisiejszego spotkania członków Stowarzyszenia Grona Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, którzy przyjechali z całej diecezji.

Doroczne spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się walnym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Po obradach delegatów, na którym ks. Szymon Górski został wybrany nowym prezesem stowarzyszenia , rozpoczęło się wspólne kolędowanie w bazylice katedralnej.

Mszy św. dla uczestników spotkania sympatyków seminarium przewodniczył bp Jan Piotrowski. W homilii podziękował członkom stowarzyszenia – „diecezjalnej rodzinie” - za okazywane seminarium wsparcie, mówił o trudnym darze powołania i kapłaństwa, zachęcał do modlitwy w tej intencji.

– Modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, z których wyrastają powołania misyjne, jest życzeniem samego boskiego kapłana, Jezusa Chrystusa, który wiedział, że niełatwo jest na głos powołania odpowiedzieć – mówił biskup. Należy zawsze „pokonać siebie, swoje małe i wielkie przywiązania. Powołanie hierarcha nazwał „ogromną łaską”. – Bóg powołuje zawsze tak, jak chce i kiedy chce – zaznaczył.

- Nie wystarczy przyjąć młodych ludzi do seminarium – w Kielcach jest ich ponad 60, aby wyszli stąd dobrzy kapłani - oni potrzebują dobrego wychowania w rodzinie, dobrych duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców w szkole – zauważył bp Piotrowski.

Zwracając się do sympatyków seminarium podziękował im za stałą modlitwę, troskę i ofiary. - Dziękuję wam serdecznie za nieoceniony dar waszej modlitwy i materialnego wsparcia dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego, które w tym roku już po raz 290. formuje kleryków diecezjalnych – mówił.

Stowarzyszenie Grono Przyjaciół i Sympatyków WSD w Kielcach liczy tysiące osób, na które składają się grupy tzw. Przyjaciół i tzw. Sympatyków. Podejmują oni modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, pamiętają o zmarłych duchowych, wspierają materialnie seminarium, np. klerycki krąg harcerski, koło miłosierdzia, zakup mebli, czy działalność wydawniczą.

Pomagają także alumnom, np. poprzez dofinansowanie pielgrzymek, czy wsparcie teatru seminaryjnego. Z kolei za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków - żywych i zmarłych –codziennie modli się środowisko kieleckiego seminarium. W ich intencji jest odprawiana comiesięczna Msza św.

dziar / Kielce

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao