Bp Samiec: powinniśmy pamiętać o tych, którzy pukają do drzwi Europy szukając ratunku

„Gdy myślimy o Europie i o wolności to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do jej drzwi szukając ratunku czy lepszego życia” – mówił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, podczas inauguracji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Jednym z tematów kongresu jest kryzys migracyjny i pomoc potrzebującym.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP po raz pierwszy witał uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego jako prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Nawiązując do głównej tematyki obrad przyznał, że ludzkość zawsze dążyła do wolności, jako jednej z podstawowych wartości. 

Niestety, wolność jednych często oznacza ograniczenie wolności innych. Przecież hasła zawierające słowo wolność – towarzyszyły wojnom i rewolucjom. Piękne hasło Rewolucji francuskiej „Wolność, równość, braterstwo” było wykuwane przelewem krwi” – zauważył bp Jerzy Samiec. 

Przyznał również, że mówiąc o wolności powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że wymaga ona od nas również odpowiedzialności. „Wolność musi być powiązana z odpowiedzialnością, by umieć z niej we właściwy sposób korzystać i by korzystając ze swej wolności dawać przestrzeń dla wolności innych. Może czasami powinniśmy nieco ograniczyć swoją wolność? Dojrzałe demokracje szczególnie wyczulone są na prawa mniejszości. Bo to właśnie w podejściu do słabszych, mniejszych możemy okazać naszą dojrzałość” – stwierdził zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Podkreślił również, że myśląc o Europie i wolności powinniśmy pamiętać o najsłabszych, o tych, którzy pukają do jej drzwi szukając ratunku czy lepszego życia. „Nie powinniśmy unikać tematów związanych z przemocą, którą stosują jedni wobec drugich. Powinniśmy karmić głodnych oraz uwalniać tych, którzy utracili wolność wbrew swej woli i prawu. Bo choć oficjalnie niewolnictwo jest zakazane, to jednak wśród nas, w Europie, żyją ludzie zniewoleni. Głównym źródłem inspiracji dla chrześcijan jest miłość. Jest to miłość do Boga okazywana poprzez miłość do drugiego człowieka. To ona napędza do działania” – przypomniał bp Jerzy Samiec. 

Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej od początku uczestniczą w nowożytnych Zjazdach Gnieźnieńskich organizowanych w Gnieźnie. Wspólnie również poprowadzą „Ekumeniczną Drogę Wolności”, która przejdzie dziś wieczorem z Rynku do katedry gnieźnieńskiej, gdzie homilię wygłosi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. 

Znakiem ekumenicznego wymiaru zjazdu jest także ekumeniczny przekład Biblii, który otrzymają wszyscy uczestnicy spotkania. 

bgk / Gniezno

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao