Papież na katechezie: módlmy się słowami: „Wierzę Panie. Zaradź memu niedowiarstwu”

Tematowi wyznania wiary i modlitwy powszechnej poświęcił Franciszek wygłoszoną w środę katechezę, kolejną z cyklu omawiającego poszczególne elementy Mszy świetej.

Przed przybyciem na Plac św. Piotra, gdzie pomimo deszczu i przejmującego zimna czekało na niego ok. 10 tys. wiernych, Papież spotkał się w Auli Pawła VI z chorymi, którym udzielił błogosławieństwa.

Na początku katechezy Papież podkreślił, że każdy, kto przychodzi na Mszę ma prawo do otrzymania w obfitości Słowa Bożego, dobrze przygotowanego, przeczytanego, wygłoszonego. Przypomniał, że po homilii powinna nastąpić chwila milczenia, aby każdy mógł przemyśleć to, co usłyszał. Po niej osobista odpowiedź wpisuje się w wyznanie wiary, wyrażone w „Wierzę w Boga”. 

„Symbol wypowiadany przez całe zgromadzenie stanowi wspólną odpowiedź na to, co razem usłyszeliśmy ze słowa Bożego. Istnieje istotny związek między słuchaniem a wiarą. Nie rodzi się ona bowiem z fantazji ludzkich umysłów, ale, jak przypomina św. Paweł, «rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa» (Rz 10,17). Zatem wiara karmi się słuchaniem i prowadzi do sakramentu. Tak więc wypowiadanie «Credo» sprawia, że ​​zgromadzenie liturgiczne «przypomniało sobie i uczciło wielkie misteria wiary przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii»” – powiedział Ojciec Święty.

Po wyznaniu wiary następuje tzw. modlitwa wiernych, zwana także powszechną, gdyż obejmuje potrzeby Kościoła i świata.

„Ojcowie Soboru Watykańskiego II zechcieli przywrócić tę modlitwę po Ewangelii i homilii, zwłaszcza w niedziele i dni świąteczne, aby «z udziałem ludu zanoszone były błagania za Kościół święty, za tych, którzy nami rządzą, za tych, którzy znajdują się w różnych potrzebach, za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata». W związku z tym pod przewodnictwem kapłana, który wprowadza i kończy tę modlitwę, «lud w pewien sposób odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i wypełniając swą wynikającą z chrztu funkcję kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich»” – stwierdził Papież.

Papież dodał, iż poszczególne intencje zanoszone do Boga kończą się wspólnym wołaniem: „Wysłuchaj nas Panie”.

„Pamiętajmy o tym, co powiedział nam Pan Jezus: «Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni» (J 15,7). «Ale my w to nie wierzymy, bo mamy małą wiarę». Gdybyśmy jednak mieli wiarę – mówi Jezus – jak ziarnko gorczycy, otrzymalibyśmy wszystko. «Proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni». W tej chwili modlitwy powszechnej, która następuje po «Credo», przychodzi moment proszenia Pana o najważniejsze rzeczy w czasie Mszy, rzeczy, których potrzebujemy, o to, czego chcemy. «Będzie wam dane»; w taki, czy w inny sposób, ale «będzie wam dane». «Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy» (Mk 9,23) - powiedział Pan. Co odpowiedział człowiek, do którego Jezus zwrócił się z tym słowem: «wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy?». Odpowiedział: «Wierzę Panie. Zaradź memu niedowiarstwu» (Mk 9,24). Także i my możemy powiedzieć: «Panie wierzę. Ale zaradź memu niedowiarstwu». To modlitwa, którą powinniśmy zanosić w duchu wiary: «Wierzę Panie. Zaradź memu niedowiarstwu»” – mówił Papież.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama