Papież: powrócić do źródeł radości

Życie chrześcijańskie nie polega na ćwiczeniu się w zachowywaniu przykazań, ale na pójściu niepodzielnym i wolnym sercem za największą miłością naszego życia. To główne przesłanie papieskiej homilii wygłoszonej podczas Mszy kanonizacyjnej.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że do świętości dochodzimy poprzez dar z siebie. Komentując fragment Ewangelii św. Marka (10, 17-30) Franciszek wskazał na młodzieńca, który pyta Jezusa: jak zrealizować życie i stać się uczestnikiem wieczności? Nie jest ona owocem ludzkich wysiłków, czymś, co można po prostu zdobyć. Jezus zaprasza do zmiany perspektywy. Od zachowywania przykazań, aby uzyskać nagrodę, do miłości bezinteresownej i bez ograniczeń. To jest miara świętości. O to jak dajemy się pociągnąć Bożej Miłości powinniśmy szczerze pytać samych siebie.

“Zadajmy sobie pytanie, w jakim punkcie znajdujemy się w naszej historii miłości z Bogiem. Czy zadowalamy się jakimś przykazaniem, czy też podążamy za Jezusem jako zakochani, naprawdę gotowi zostawić coś dla Niego? Jezus pyta każdego z nas i nas wszystkich jako Kościół pielgrzymujący: czy jesteśmy Kościołem, który głosi jedynie dobre wskazania, czy też Kościołem-Oblubienicą, który dla swego Pana rzuca się w miłość? Czy podążamy za Nim naprawdę, czy też powracamy na drogi świata, jak ów człowiek z Ewangelii - pytał Franciszek. - Krótko mówiąc, czy wystarcza nam Jezus, czy też szukamy wielu zabezpieczeń świata?”

Franciszek przypomniał, że trzeba powracać do źródła radości, podejmować wciąż na nowo odważną decyzję pójścia za Jezusem. Święci podpowiadają nam, jak podążać to drogą.

“Paweł VI uczynił to, idąc za przykładem Apostoła, którego imię przyjął. Podobnie jak on poświęcił życie dla Ewangelii Chrystusa, przekraczając nowe granice i stając się Jego świadkiem w głoszeniu i dialogu, prorokiem Kościoła wychodzącego, patrzącego na dalekich i troszczącego się o ubogich. Paweł VI, także w trudzie i pośród niezrozumienia, świadczył z zapałem o pięknie i radości całkowitego naśladowania Jezusa. Dzisiaj nadal nas zachęca, wraz z Soborem, którego był mądrym sternikiem, abyśmy żyli naszym wspólnym powołaniem: powszechnym powołaniem do świętości. Nie do połowiczności, ale do świętości. To piękne, że wraz z nim i innymi świętymi jest dzisiaj abp Romero, który porzucił bezpieczeństwa świata, a nawet swoje własne bezpieczeństwo, aby oddać swoje życie według Ewangelii, będąc blisko ubogich i swego ludu, z sercem zwróconym ku Jezusowi i braciom.”

Na zakończenie homilii Papież wymienił pozostałych kanonizowanych nowych świętych: Franciszka Spinellego, Wincentego Romano, Marię Katarzynę Kasper, Nazarię Ignację od świętej Teresy od Jezusa oraz Nuncjusza Sulprizio. Oni wszyscy uczą nas wcielania dzisiejszego Słowa w życie, bez letniości i połowiczności – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.

Źródło: www.vaticannews.va

Zobacz galerię fotograficzną papieża Franciszka (opoka.photo)

« 1 »

reklama

reklama

reklama