Papież wstrzymuje pracę nad dokumentem o Komunii dla protestantów

Ojciec Święty nie zgadza się na udzielanie Komunii ewangelikom z małżeństw mieszanych na warunkach przewidzianych przez Episkopat Niemiec. Poinformował o tym prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Przed miesiącem abp Luis Ladaria SJ uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego episkopatu. Odbyło się ono w reakcji na sprzeciw 7 biskupów, w tym kard. Rainera Marii Woelkiego, którzy nie zgadzali się z treścią dokumentu, przyjętego przez episkopat zdecydowaną większością głosów, który pod pewnymi warunkami zgadzał się na komunię dla protestantów.

Abp Ladaria dwukrotnie rozmawiał na ten temat z Papieżem, który doszedł do wniosku, że tekst nie jest na tyle dojrzały, aby mógł być ogłoszony. Prefekt watykańskiej kongregacji zaznacza, że dokument ten budzi wiele poważnych problemów.

Podając motywy papieskiej decyzji, stwierdza, że jest to temat, który dotyczy wiary Kościoła i ma znaczenie dla całego Kościoła powszechnego. Kwestia ta rzutuje ponadto na relacje ekumeniczne z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, czego nie wolno lekceważyć. Sprawa ta dotyczy również prawa Kościoła, a że w niektórych środowiskach kościelnych jest to kwestia otwarta, kompetentnym dykasteriom Stolicy Apostolskiej zlecono wyjaśnienie tych zagadnień na szczeblu Kościoła powszechnego.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zapewnia jednak o wielkim uznaniu dla ekumenicznej współpracy między katolikami i ewangelikami w Niemczech. Wspomina też o wielkiej trosce Papieża, by w Konferencji Episkopatu Niemiec nadal był żywy duch biskupiej kolegialności.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama