Podsumowanie prac w grupach synodalnych

Na Synodzie Biskupów podsumowano prace w 14 grupach językowych, w których dyskutowano trzecią część dokumentu roboczego poświęconą drogom duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia.

Zwrócono uwagę na powołanie do świętości, liturgię, kerygmat, praktykowanie katolickiej nauki społecznej. Podkreślano też rolę mediów społecznościowych w ewangelizacji.

Liturgia musi dziś angażować całego człowieka. Część wiernych nie rozumie Mszy świętej, a przez to uczestniczy w niej biernie. Dlatego ojcowie synodalni zauważyli potrzebę katechez liturgicznych, które są pomocne w zrozumieniu Eucharystii. Przypomnieli też, że punktem wyjścia w rozmowach i pracy z młodzieżą jest ich powołanie do świętości. Młodzi ludzie mają dążyć do doskonałości w swoim życiu, we współpracy z innymi. Trzeba im tę drogę pokazać, aby stali się m.in. dobrymi katolickimi lekarzami, prawnikami, dziennikarzami, ekonomistami, twórcami życia gospodarczego. Swoją wiarę powinni przekładać na codzienne życie.

Aby dotrzeć do ludzi młodych z przekazem Ewangelii potrzebne jest dobre wykorzystanie mediów społecznościowych - mówi Radiu Watykańskiemu abp Stanisław Gądecki.

„Częścią drogi uświęcenia jest sposób korzystania z mediów społecznościowych. W szczególności, gdy idzie o ich użyteczność ewangelizacyjną. W wielu krajach zachodnich młodzi starają się wprowadzać to w życie. Często poprzez media społecznościowe mają dostęp do ewangelizacji – mówi abp Gądecki. – W ten sposób te «semina werbi», czyli słowa-ziarna mogą docierać do każdego młodego człowieka. To, co jest w tej chwili częścią refleksji synodalnej stało się też jakimś punktem wyjścia do dyskusji w diecezjach i do przepracowania pewnego aggiornamento tych tematów dla Kościoła w różnych krajach. Ten synod jest traktowany nie tyle, jako coś co zmierza ku końcowi, ile raczej właśnie odwrotnie, jako proces, który się rozpoczyna”.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama