Podziękowania Przewodniczącego Episkopatu dla ks. Bernarda Koja

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas dla dobra Kościoła, który jest w Polsce – napisał abp Stanisław Gądecki w liście do ks. Bernarda Koja, który zakończył swoją posługę na stanowisku prezesa Fundacji Opoka.

Ksiądz Prałat Bernard Koj pełnił funkcję prezesa Fundacji Opoka do dnia 30 czerwca br. Podziękowanie abp Gądecki wręczył mu osobiście we wtorek 3 lipca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. 

„W czasie pełnienia swojej funkcji dał się Ksiądz Prałat poznać jako człowiek niezwykle oddany swoim obowiązkom, gorliwy, gotowy do poświęceń, przenikliwy, konsekwentny oraz roztropny w działaniu" – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do ks. Bernarda Koja, wyrażając wdzięczność za jego posługę na stanowisku prezesa Fundacji Opoka.

Przypomniał, że w tym roku Fundacja OPOKA, erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski, obchodzi 20-lecie swojego istnienia. "Prawie jedna czwarta tego czasu związana jest z pełnieniem przez Przewielebnego Księdza Prałata funkcji Prezesa Zarządu" – czytamy w liście Przewodniczącego Episkopatu.

Abp Gądecki podkreślił, że pełniona przez ks. Koja funkcja prezesa ogólnopolskiej fundacji – "działającej w przestrzeni mediów elektronicznych w służbie ewangelizacji, w trudnym czasie dużej konkurencji na rynku mediów katolickich i świeckich" – była dużym wyzwaniem i wymagała odwagi, doświadczenia i profesjonalizmu w zarządzaniu, jakie wyniósł on z zadań pełnionych w rodzimej diecezji gliwickiej.

 „Matce Kościoła – Jasnogórskiej Królowej Polski – powierzam życie i posługę Księdza Prałata, błogosławiąc na trud wypełniania kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego" – napisał Przewodniczący Episkopatu do ks. Koja. Dokument na ręce kończącego posługę prezesa fundacji Opoka został przekazany osobiście przez przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego oraz sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura G. Mizińskiego w Warszawie.


Publikujemy tekst listu:

Warszawa, dnia 3 lipca 2018


Przewielebny Księże Prałacie,

W tym roku Fundacja OPOKA, erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski, obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Prawie jedna czwarta tego czasu związana jest z pełnieniem przez Przewielebnego Księdza Prałata funkcji Prezesa Zarządu.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas dla dobra Kościoła, który jest w Polsce.

W czasie pełnienia swojej funkcji dał się Ksiądz Prałat poznać jako człowiek niezwykle oddany swoim obowiązkom, gorliwy, gotowy do poświęceń, przenikliwy, konsekwentny oraz roztropny w działaniu.

Przyjęcie funkcji prezesa ogólnopolskiej fundacji – działającej w przestrzeni mediów elektronicznych w służbie ewangelizacji, w trudnym czasie dużej konkurencji na rynku mediów katolickich i świeckich – stanowiło nie lada wyzwanie. Wymagało to nie tylko odwagi, ale doświadczenia i profesjonalizmu w zarządzaniu, których – dzięki podejmowanym z sukcesem, w rodzimej diecezji gliwickiej zadań – Księdzu Prałatowi nie brakowało.

Matce Kościoła – Jasnogórskiej Królowej Polski – powierzam życie i posługę Księdza Prałata, błogosławiąc na trud wypełniania kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego.


✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Źródło: BPKEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama