Przesłanie Papieża do chińskich katolików

Ojciec Święty wystosował przesłanie do chińskich katolików i Kościoła powszechnego.

Dotyczy ono podpisanej w ubiegłą sobotę umowy z Chińską Republiką Ludową w sprawie biskupich nominacji, a także przywrócenia do Kościoła biskupów, którzy zostali ustanowieni przez komunistyczne władze i wyświęceni bez papieskiego upoważnienia.

O chińsko-watykańskim porozumieniu Franciszek mówił też podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Papież – pragnę pełnej jedności między chińskimi katolikami.

Pragnę, aby dzięki temu mogła się rozpocząć nowa faza, uzdrowione zostały rany z przeszłości, przywrócona została pełna jedność między wszystkimi chińskimi katolikami i podjęte zostało nowe zaangażowanie w głoszenie Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, - mówił Papież - mamy do spełnienia ważne zadanie! Mamy towarzyszyć żarliwą modlitwą i bratnią przyjaźnią naszym braciom i siostrom w Chinach. Niech wiedzą, że nie są sami. Cały Kościół modli się z nimi i za nich.

W ogłoszonym dziś przesłaniu Franciszek odnosi się do obaw i wątpliwości, które towarzyszyły chińsko-watykańskim pertraktacjom. Przyznaje, że niektórzy katolicy w Chinach poczuli się porzuceni przez Stolicę Apostolską i zastanawiali się nad wartością cierpień, które ponieśli, by żyć w wierności Następcy Piotra. Franciszek zapewnia zatem, że ta wierność, wytrwałość w próbach i inne bolesne doświadczenia należą do duchowego skarbca Kościoła. 

Ze swej strony Papież oczekuje od chińskich katolików wiary Abrahama, który szedł w nieznane, nie znając drogi i nie ze względu na sprzyjające okoliczności, lecz dlatego, że zaufał Bogu.

Franciszek nawiązuje też do tajnego, podziemnego życia Kościoła w Chinach. Było ono reakcją na nieuprawnioną ingerencję i kontrolę ze strony państwa i miało służyć zachowaniu integralności wiary. Dodał, że nie jest ono normalną formą życia Kościoła. 

Mówiąc o zdjęciu kar z biskupów, którzy zostali wyświęceni bez papieskiego upoważnienia Ojciec Święty stwierdził, że oczekuje od nich konkretnych i widzialnych gestów, wyrażających ich odnowioną jedność ze Stolicą Apostolską, a także dochowania wierności pomimo trudności. Papież zachęca w tym kontekście Kościół w Chinach do wejścia na drogę pojednania, uzdrowienia ran z przeszłości i przywrócenia jedności między wszystkimi katolikami.

Franciszek zauważa, że zawarta umowa po raz pierwszy stwarza stałe elementy współpracy między chińskimi władzami i Stolicą Apostolską. Ma nadzieję, że dzięki temu uda się zapewnić wspólnocie katolickiej dobrych pasterzy. Dodaje zarazem, że poszukiwanie dobrych kandydatów na biskupów jest zadaniem wszystkich katolików.

Ojciec Święty wskazuje ponadto, że katolicy w Chinach mają być dobrymi obywatelami, kochającymi swą ojczyznę, służącymi jej uczciwie i z zaangażowaniem. Postawa taka może wymagać od nich także słów krytyki, by przyczynić się do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Na zakończenie przesłania Franciszek zwraca się do chińskich władz, apelując o kontynuowanie podjętego już dialogu. Stwierdza, że aktualne kontakty okazują się przydatne do przezwyciężenia konfliktów z przeszłości, również niedawnej, i otwarcia nowego rozdziału spokojniejszej i konkretnej współpracy. W tym kontekście Papież zachęca też do nawiązania na szczeblu lokalnym nowych relacji między władzami państwowymi i zwierzchnikami wspólnoty Kościoła.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama