Bp Artur G. Miziński na spotkaniu Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy

Od 1 do 4 lipca miało miejsce 47. Spotkanie Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy w Birmingham, w Anglii. Tematem spotkania była relacja między Kościołem w wymiarze hierarchicznym a w wymiarze charyzmatycznym.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami ruchów charyzmatycznych w Kościele. Maria Voce, przewodnicząca Ruchu Focolari, wygłosiła referat nt. „Profil piotrowy i profil maryjny: razem ku nowej Pięćdziesiątnicy”. Z kolei abp Kevin McDonald z Southwark wygłosił wykład nt. „Charyzma i instytucja: kwestie i horyzonty”.

„Te dwa wykłady dały nam możliwość pokazania, jak bardzo ważne jest, aby w naszych czasach w Kościele dokonywało się współdziałanie ruchów charyzmatycznych w łączności z Kościołem hierarchicznym. Hierarchia powołana jest bowiem do odczytywania charyzmatów. Także to bogactwo ruchów charyzmatycznych powinno być dostrzegane przez hierarchiczny wymiar Kościoła, a jednocześnie ruchy powinny podporządkowywać się tym decyzjom biskupów, którzy rozeznają potrzebę danych ruchów w danym Kościele lokalnym” – powiedział bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Wspólne spotkania poświęcone były relacjom różnych komisji, które istnieją wewnątrz Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Zostały na nich przedstawione kwestie komisji ds. socjalnych, rodziny i życia, młodych, ewangelizacji, kultury.

„Jak zawsze temu spotkaniu towarzyszy wymiana informacji na temat najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w poszczególnych Konferencjach Episkopatu. Poznajemy radości i problemy, które przeżywa Kościół w danym kraju. Dużo miejsca zostało poświęcone kwestii pedofilii w Kościele i pracom, które są z tym związane, aby sprostać temu kryzysowi, i oczyściwszy się wyjść jeszcze silniejszymi w wierze. Rozmawialiśmy także o zbliżającym się Kongresie Eucharystycznym na Węgrzech, a także o duszpasterstwie młodzieży, m.in. o sympozjum, które odbędzie się w przyszłym roku w Krakowie pod hasłem +Wstań, Chrystus cię woła+” – wyjaśnił bp Miziński.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zaznajomienia się z postacią kard. Johna Henry’ego Newmana, którego kanonizację Watykan ogłosił na 13 października b.r.

źródło: BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama