Bp Greger odwiedził osadzonych w „Dniu Dobrego Łotra”

Przebaczenie i darowanie doznanych krzywd jest chrześcijańskim obowiązkiem - przypomniał bp Piotr Greger, który 26 marca odwiedził skazanych przebywających w bielskim oddziale zewnętrznym Zakładu Karnego.

Wizyta biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej odbyła się z okazji przypadającego dziś w Kościele wspomnienia liturgicznego „Dobrego Łotra” (św. Dyzma), który jest patronem osadzonych.

Biskup przypomniał uczestnikom Mszy św. w więziennej kaplicy historię skruszonego złoczyńcy z Ewangelii św. Łukasza, który został ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Zwrócił uwagę, że dowodzi ona, iż nigdy nie jest za późno na miłosierdzie Boże.

Duchowny odwołał się także do ewangelicznej przypowieści o niewdzięcznym i niemiłosiernym dłużniku. Zaproponował, by wyraźnie odróżnić zło popełnione przez człowieka – zło, którego nie wolno akceptować ani tolerować – od człowieka, który dopuścił się niesprawiedliwości, za którego należy się usilnie modlić.

„Chcąc być człowiekiem przebaczenia, zawsze należy mieć świadomość, że trzeba to zdecydowanie odróżnić od ludzkiej pamięci. Mamy z tym czasem poważny problem. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wiele razy przebaczyliśmy, ale wciąż o tym pamiętamy” – dodał i podkreślił, że przebaczyć to znaczy „nigdy tego, co było złe, nie wypominać”.

„Ta zasada działa w drugą stronę: jeśli mieliśmy coś poważnego na sumieniu i zostało to wyznane w sakramencie pokuty, wówczas Pan Bóg nam w swoim miłosierdziu to przebaczył. Tego grzechu już nie ma, chociaż pamięć o nim nie potrafi sobie z tym poradzić” – wyjaśnił i powtórzył, że przebaczenie i darowanie doznanych krzywd jest chrześcijańskim obowiązkiem. „Nie ma większego przykazania niż miłość, a ona realizuje się między innymi na drodze ewangelicznego przebaczenia” – podkreślił.

Jak wyjaśniła ppor. Ewa Pysz z bielskiej placówki penitencjarnej, w oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się ich prawa, a takim jest uczestnictwo w posługach religijnych, w zależności od wyznania. „Dzisiejsze spotkanie z biskupem, a także cykliczne spotkania z kapelanami różnych religii, mogą stanowić punkt zwrotny w procesie resocjalizacji” – podkreśliła.

W modlitwie z biskupem uczestniczyło 16 więźniów. Liturgię koncelebrował z hierarchą kapelan więziennym ks. Tomaszem Gorczyńskim.

Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci. Episkopat Polski zdecydował w 2009 r., że 26 marca obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów.

rk / Bielsko-Biała

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao