Bp Mazur o przygotowaniach do V Krajowego Kongresu Misyjnego

To my, odpowiedzialni za animację i formację misyjną mamy pomagać innym odkrywać misyjną naturę Kościoła, który Pan posyła na krańce świata - mówił bp Jerzy Mazur SVD.

To my, odpowiedzialni za animację i formację misyjną mamy pomagać innym odkrywać misyjną naturę Kościoła, który Pan posyła na krańce świata. To my powinniśmy pomagać odnaleźć innym miejsce w misyjnym dziele Kościoła – mówił bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, do dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentantów innych środowisk misyjnych podczas Mszy św. na zakończenie pierwszego dnia obrad w Częstochowie. Wspomniał też o przygotowaniach do V Krajowego Kongresu Misyjnego.

Tegoroczne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych zdominował temat przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który papież Franciszek ogłosił na październik 2019 r. – Chcemy, by ten miesiąc stał się czasem rozbudzenia zapału misyjnego w całym Kościele oraz pomógł nam dokonać głębokiego nawrócenia w duchu misyjnym, czego pragnie papież Franciszek – mówił przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. – Zależy nam, by wszyscy ochrzczeni odkryli swe powołanie do bycia uczniami-misjonarzami, a w naszym Kościele dokonało się przebudzenie misyjne – dodał bp Mazur.

Biskup ełcki przedstawił program II Diecezjalnego Kongresu Misyjnego w Ełku, który będzie swoistym przedłużeniem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Biskup ełcki z radością opowiadał o licznych inicjatywach podejmowanych w swej diecezji, poprzez które wzrasta świadomość i chęć misyjnego zaangażowania wśród duchowieństwa i wiernych.

Przewodniczący Komisji Misyjnej zapowiedział zorganizowanie na 2021 r. V Krajowego Kongresu misyjnego w Polsce. – Chcemy zaprosić misjonarki i misjonarzy z całego świata, by podzielili się z nami swym doświadczeniem misyjnym. Przyszły Kongres będzie słuchaniem, z którego mają narodzić się konkretne i skuteczne formy zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła. Pragniemy, by misje przyszły do nas – mówił biskup.

Poprzedni Kongres odbył się w 2015 r. Stacje kongresowe dzieci, młodzieży i dorosłych w Warszawie zgromadziły kilka tysięcy osób zaangażowanych w misyjne dzieło Kościoła w Polsce. Gościem honorowym Kongresu był kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Przygotowania do V Krajowego Kongresu Misyjnego potrwają dwa lata. W 2020 r. zostanie zorganizowane ogólnopolskie sympozjum naukowe, które pozwoli lepiej poznać szanse i wyzwania rzeczywistości misyjnej. W następnym roku, w czerwcu, przedstawiciele wszystkich środowisk misyjnych spotkają się w Warszawie, by wsłuchiwać się w głosy misjonarek i misjonarzy z całego świata. W niedzielę zaś Kongres dotrze do wszystkich wspólnot diecezjalnych i parafialnych, gdzie zostaną przeprowadzone liczne inicjatywy animacyjne i formacyjne.

Prace przygotowawcze ruszą zaraz po Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym i będą odwoływały się do jego owoców.

Kazimierz Szymczycha SVD / Częstochowa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama