Papieskie nominacje: bp Florczyk w Radzie ds. Kultury

Ojciec Święty mianował nowego podsekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Został nim kongijski misjonarz na Tajwanie ks. Paulin Batairwa Kubuya.

Należy on do zgromadzenia ksawerianów. Na kapłana został wyświęcony w roku 2000. Już na Tajwanie na uniwersytecie Fu Jen uzyskał doktorat z dialogu międzyreligijnego.

Franciszek mianował też członków i konsultorów Papieskiej Rady ds. Kultury. Jednym z członków tej dykasterii został Polak bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Źródło: Vatican News

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao