Watykańskie przesłanie do buddystów

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego wystosowała przesłanie na najważniejsze buddyjskie święto Vesak, związane z narodzinami Buddy.

Musimy bronić naszych braci i siostry od niebezpieczeństw ideologii gender, która neguje różnice i wzajemne oddziaływanie mężczyzn i kobiet. Promując godność i równość kobiet, chcemy także ochronić instytucję małżeństwa, macierzyństwo i życie rodziny. - czytamy w przesłaniu.

Watykańskie przesłanie zwraca uwagę na podobieństwa w nauczaniu chrześcijańskim i buddyjskim odnoszącym się do równości kobiet wobec mężczyzn oraz wyraźnego wkładu kobiet w nasze tradycje religijne i całe społeczeństwa.

W naszych czasach przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest problemem na skalę światową, który dotyczy jednej trzeciej populacji kobiet – czytamy w tekście. Podkreśla się przede wszystkim bezbronność kobiet oraz ich narażenie na nowoczesne formy niewolnictwa i brutalność, które często wpływają nieodwracalnie na ich zdrowie.

Przesłanie odnosi się także do podpisanego niedawno przez Papieża Franciszka w Abu-Zabi dokumentu o ludzkim braterstwie. Wskazuje on na konieczność uznania równych praw kobiet do edukacji, pracy i udziału w życiu politycznym, przy jednoczesnym uwolnieniu ich od zaszłości historycznych i społecznych. Rzeczą niezbędną jest również ochrona kobiet przed wykorzystywaniem seksualnym i traktowania ich jako towaru lub narzędzie uciechy, czy zarobku – czytamy w przesłanym dokumencie.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama