Życzenia Przewodniczącego KEP dla abp. Jana Martyniaka

Publikujemy treść życzeń Przewodniczącego Episkopatu dla abp. J. Martyniaka z okazji 55-lecia kapłaństwa i 30-lecia sakry biskupiej.

Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za gorliwe wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego oraz wytrwałą, konsekwentną, mądrą i roztropną postawę ucznia Jezusa, którego powołaniem jest realizowanie woli Bożej – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach do abp. Jana Martyniaka, arcybiskupa seniora archidiecezji przemysko-warszawskiej, z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich i 30. rocznicy święceń biskupich.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich i 30. rocznicy święceń biskupich.

Każdy jubileusz to doskonała sposobność, aby wyrazić wdzięczność wobec Boga i wobec ludzi za dar życia i powołania, za dar służby i ofiary.

Dziękuję więc Bogu za życie Księdza Arcybiskupa, które Ekscelencja otrzymał dzięki miłości rodziców Wasyla i Marii. Za dar wiary i przyjęte sakramenty, za wzrost łaski Bożego w sercu młodego Janka i pogłębianie życia duchowego, do czego przyczynili się niewątpliwie modlitwą i przykładem ojcowie bazylianie z monasteru św. Onufrego z Ławrowa. Dziękuję Bożej Opatrzności, że przeprowadziła Ekscelencję bezpiecznie przez trudny czas II wojny światowej, wiodąc jego kroki ku Wyższemu Seminarium Duchownemu we Wrocławiu, za czas studiów i formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej, za przyjęcie święceń kapłańskich w 1964 roku – z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka. Dziękuję Bogu za czas pracy duszpasterskiej i dalszą formację intelektualną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego.

Dziękuję Bogu za czas pracy w roli asystenta we wrocławskim seminarium i wykładowcy w gorzowskiej filii Akademii Teologii Katolickiej. Dziękuję Bogu, że w swej niewypowiedzianej łaskawości, obdarzając Ekscelencję zaufaniem i jeszcze większą miłością, powołał do pełnienia misji apostolskiej, czego początkiem było przyjęcie sakry biskupiej w 1989, dla podjęcia pasterskiej misji przewodzenia – reaktywowanej po 45 latach przez Stolicę Apostolską – greckokatolickiej diecezji przemyskiej, a od 1996 roku pełnić funkcję arcybiskupa archieparchii przemysko-warszawskiej i jednocześnie metropolity utworzonej greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej.

Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za gorliwe wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego oraz wytrwałą, konsekwentną, mądrą i roztropną postawę ucznia Jezusa, którego powołaniem jest realizowanie woli Bożej.

Kolejne lata życia i posługi Księdza Arcybiskupa powierzam Matce naszego Pana – Pani Jasnogórskiej, przyzywając Jej wstawiennictwa i opieki.

Zapewniam Ekscelencję o modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła, który w Polsce, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy


źródło: episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao