Bp Dec: Wszędzie winniśmy być budowniczymi jedności

Doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypomina nam, że winniśmy być wszędzie budowniczymi jedności opartej na fundamencie prawdy, sprawiedliwości i miłości - mówił bp Ignacy Dec.

Ordynariusz diecezji świdnickiej, 19 stycznia w katedrze, przewodniczył nieszporom ekumenicznym.

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest pod hasłem "Życzliwymi bądźmy". - Słowa te wiążą się z historią, która wydarzyła się w czasie życia św. Pawła, podczas podróży przez Morze Śródziemne do Rzymu. W czasie tej podróży morskiej miała miejsce wielka burza, zachodziło niebezpieczeństwo zatonięcia statku. Okazało się, że Pan Bóg prowadził żeglarzy i natrafili na wyspę, która dzisiaj nazywa się Malta i tam spotkali się z wielką życzliwością ze strony mieszkańców wyspy - mówił bp Ignacy Dec.

W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczyli również m.in.: bp Waldemar Pytel – biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Adam Bałabuch - pomocniczy biskup świdnicki, ks. prof. Jarosław Lipniak – delegat biskupa świdnickiego ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Okolicznościowe słowo wygłosił ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji świdnickiej, rozpoczął się 18 stycznia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem "Życzliwymi bądźmy". W kościołach chrześcijańskich odprawiane są ekumeniczne nabożeństwa o jedność chrześcijan.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji świdnickiej zakończy 26 stycznia nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy.

ako / Świdnica

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao