Nie można dopuścić do „nacjonalizmu szczepionkowego”

Watykan przestrzega przed „nacjonalizmem szczepionkowym”. Wskazuje, że szczepienia przeciw COVID-19 muszą w równej mierze być dostępne dla wszystkich. Chodzi tu zarówno o ich dystrybucję, jak i cenę, która nikogo nie może wykluczać z tego globalnego lekarstwa.

W 20 punktach dla bardziej sprawiedliwego i zdrowego świata przypomina o tym Watykańska Komisja ds. Covid-19 wraz z Papieską Akademią Życia. Za papieżem Franciszkiem wskazują one, że za wszelką cenę należy uniknąć „marginalizacji farmaceutycznej”, ponieważ brak dostępu do szczepionki dla pewnych grup społecznych byłby motywem tworzenia kolejnych niesprawiedliwości. Wskazują, że w walce z pandemią świat powinien kierować się sprawiedliwością, solidarnością i postawą włączania, a nie wykluczania kogokolwiek. Bez tego, jak podkreśla watykański dokument, nie dokona się tak bardzo oczekiwana przez wszystkich transformacja ku dobru, której społeczeństwo i świat pilnie potrzebują. 

Dokument podejmuje też kwestię opatentowania szczepionek i ich aspekt komercyjny. Podkreśla, że słuszne jest pokrycie kosztów związanych z badaniami i ich produkcją, jednak, jak podkreśla, szczepionki muszą pozostać dobrem wspólnym. Watykan wskazuje, że priorytetem musi być zaszczepienie pewnej liczby osób we wszystkich krajach, a nie wszystkich ludzi w jedynie wybranych państwach. Przypomina zarazem, że imperatywem moralnym jest zapewnienie wystarczającej liczby szczepionek krajom najuboższym.

Dokument wskazuje też na ogromną rolę, jaką Kościół może odegrać w kampanii szczepień. Chodzi m.in. o przekazywanie sprawdzonych informacji o szczepionce czy udostępnianie kościelnych placówek medycznych do prowadzenia szczepień. Ma to znaczenie szczególnie w krajach najuboższych, gdzie służba zdrowia jest niewydolna. Dokument wskazuje też na ścisłą relację między zdrowiem osobistym a zdrowiem publicznym, podkreślając, że przyjęcie szczepionki oznacza nie tylko troskę o siebie, ale jest również wyrazem solidarności wobec innych, szczególnie tych najbardziej narażonych na zakażenie. Precyzując, że troska o zdrowie publiczne nie może usprawiedliwiać dokonywania aborcji w celu pozyskiwania linii komórkowych do produkcji szczepionek, dokument przypomina stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, która podając konkretne powody uznała, że wszystkie obecnie dostępne szczepionki przeciw COVID-19 za moralnie akceptowalne.

Beata Zajączkowska – Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama