Papież modli się za wiernych, którzy boją się z powodu pandemii

W intencji osób starszych, które często w odizolowaniu odczuwają lęk przed śmiercią w samotności modlił się Papież na Eucharystii. W homilii mówił o wierności Boga, który zawsze nas uprzedza i zawsze wychodzi nam naprzeciw.

Franciszek przypomniał, że to osoby starsze są naszymi korzeniami, naszą historią. Oby Pan był zawsze blisko nich.

Niech Pan da odczuć Swą bliskość osobom starszym

- Módlmy się dziś za starszych, szczególnie za tych, którzy żyją w odizolowaniu lub w domach opieki. Boją się, że będą umierać sami. Trwającą pandemię odbierają jako coś, co w nich uderza – podkreślił Ojciec Święty. – Oni są naszymi «korzeniami», naszą historią. Oni przekazali nam wiarę, tradycję, sens przynależności do ojczyzny. Prośmy za nich, aby Pan w tym czasie był blisko nich.

W homilii Papież nawiązał do uzdrowienia chromego od urodzenia, o którym mówią Dzieje Apostolskie (3, 1-10) oraz o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-35). Podkreślił, że w tych tekstach objawia się nam Bóg, który jest wierny przymierzu i stwarza na nowo.

Bóg zawsze przynosi pocieszenie

- Wierność przymierzu, Bóg, który ciągle objawia się jako Zbawiciel ludu, bo jest wierny przymierzu. Bóg, który potrafi czynić rzeczy na nowo, na nowo je stwarzać, tak jak zrobił z chromym od urodzenia, któremu na nowo stworzył nogi, uzdrowił go. Bóg, który uzdrawia, który zawsze przynosi swemu ludowi pocieszenie – stwierdził Ojciec Święty. – Nowe stworzenie, to jest wierność ludowi. Nowe stworzenie, które jest piękniejsze od samego stworzenia.

Franciszek wskazał, że wierność Boga jest darmowa i niesie ze sobą radość. Tak było w przypadku pasterza, który zostawił 99 owiec, aby szukać tej jednej zagubionej i cieszył się, gdy ją odnalazł. Podobnie Ojciec syna marnotrawnego nie zmęczył się ciągłym wychodzeniem na taras, aby patrzeć, czy syn nie wraca, a gdy to się stało, wyprawił dla niego ucztę.

Uwielbić Boga w Jego wierności

- Wierność Boga jest wiernością cierpliwą: Bóg jest cierpliwy w stosunku do Swego ludu, słucha go, kieruje nim, powoli tłumaczy i rozgrzewa serce, tak jak zrobił to z tymi dwoma uczniami, którzy uciekali z Jerozolimy: rozgrzewał ich serce, aby wrócili do domu – zaznaczył Ojciec Święty. – (...) Wierność Boga zawsze nas uprzedza, a nasza wierność jest odpowiedzią na tę Bożą. To Bóg jest zawsze pierwszy. Bycie wiernymi oznacza uwielbienie tej wierności, to nasza odpowiedź na nią.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao