Pogrzeb kard. Zenona Grocholewskiego. "Nie dał się oderwać od Chrystusa"

W sobotę 25 lipca w katedrze poznańskiej, gdzie w 1963 r. Zenon Grocholewski przyjął święcenia prezbiteratu, pożegnano zmarłego w Rzymie 17 lipca polskiego kardynała. Homilię pogrzebową wygłosił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

– Z całą pewnością można o nim powiedzieć: był niezłomnym żołnierzem w  służbie prawdzie – i to niezależnie od areopagu, na którym przychodziło mu występować i dawać o niej świadectwo – mówił abp Marek Jędraszewski zwracając uwagę, że wszyscy, którzy mieli możność spotkać się z księdzem doktorem Zenonem Grocholewskim, później zaś profesorem, biskupem, arcybiskupem, a na koniec kardynałem, musieli być pod wrażeniem jego jednoznaczności i bezkompromisowości: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się m.in. do słów św. Jana Chrzciciela, którego kard. Zenon Grocholewski wybrał swoim patronem – na prymicyjnym obrazku umieścił jego słowa „Potrzeba, by On wzrastał” (J 3, 30). Te same słowa, tym razem w języku łacińskim – Illum oportet crescere – znalazły się w jego herbie, najpierw biskupim, a następnie kardynalskim. Te same słowa widnieją również na wszystkich okolicznościowych obrazkach związanych z obchodzonymi przez niego kolejnymi rocznicami przyjęcia kapłaństwa i biskupstwa. – Przejawiała się w tym niezwykła stałość prezbitera, biskupa i kardynała Zenona Grocholewskiego w wiernym kroczeniu drogą wyznaczoną przed wiekami przez św. Jana Chrzciciela – mówił abp Marek Jędraszewski. – Nie dać się oderwać od Chrystusa, ulegając głosom tego świata i osobistym słabościom; wręcz przeciwnie, cieszyć się i radować z czci i chwały, jaką On odbiera od ludzi; znajdować, na koniec, fundament dla tej wierności i dla tej radości w żarliwej wierze w Jezusa Chrystusa Syna Bożego – oto postawa św. Jana Chrzciciela. Oto postawa, którą u progu swego kapłańskiego życia obrał diakon Zenon Grocholewski i którą starał się wiernie urzeczywistniać poprzez 57 lat wiernej służby Kościołowi – podkreślał metropolita krakowski.

Abp Marek Jędraszewski wspominał także liczne wyróżnienia i zaszczyty, którymi został obdarzony kard. Zenon Grocholewski. – Przyjmował je z osobistą radością, ale równocześnie z pewnym dość łatwo wyczuwalnym dystansem, zgodnie z zasadą św. Pawła Apostoła: „Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi” (2 Kor 10, 17). Księdzu profesorowi, biskupowi i kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu najbardziej bowiem zależało na tym, aby poprzez uznanie, jakim niewątpliwie się cieszył w wielu miejscach i gremiach tego świata, rósł szacunek dla Kościoła katolickiego, który on reprezentował i któremu wiernie służył – mówił metropolita krakowski zwracając uwagę, że kard. Grocholewski należał do najbardziej znaczących postaci Kościoła katolickiego na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku i cieszył się wielkim poważaniem ze strony papieży Jana Pawła II Wielkiego, Benedykta XVI i Franciszka.

Pełna treść homilii i zdjęcia na stronie: diecezja.pl

Po Mszy św. trumna z ciałem śp. kard. Zenona Grocholewskiego została złożona w podziemiach katedry, w krypcie biskupów poznańskich.

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, diecezja.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama