Przewodniczący Episkopatu: życzę byś czuł we własnej piersi uderzenia serc ludzi

Abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla nowego biskupa wskazał, że święcenia są okazją do uwielbienia Boga, ale także zapowiedzią trudów ofiary. Podziękował także bp. Adrianowi Galbasowi SAC za lata dotychczasowej pracy duszpasterskiej, m.in. w Poznaniu.

W swych życzeniach abp Gądecki wychodząc od źródłosłowu greckiego episkopos, podkreślił, iż przywództwo kościelne zobowiązuje się do oddania życia za powierzonych sobie wiernych poprzez codzienną gotowość do odłożenia na bok własnych interesów i upodobań. Przewodniczący Episkopatu dodał, że doskonałość kapłanów i biskupów nie polega na swobodnym podążaniu za radami ewangelicznymi, lecz na podążaniu za miłością pasterską, w której nie chodzi tylko o własną doskonałość, lecz o doskonałość innych.

„Odtąd – razem z pozostałymi księżmi biskupami – będziesz uczestniczył w walce ze wszystkim, co sprzeciwia się Ewangelii, a jednocześnie Twój pasterski wysiłek pasterski będzie zmierzał do budowania wiary dojrzałej, spójnej, harmonijnej i przemyślanej tutejszych chrześcijan. Będzie ukierunkowany na tworzenie atmosfery zgodnego współżycia między religiami, kulturami i tradycjami.” – powiedział abp Gądecki.

Na zakończenie Przewodniczący Episkopatu dodał, iż wraz z księżmi biskupami oraz zgromadzonymi w katedrze wiernymi życzy nowomianowanemu biskupowi Adrianowi Galbasowi, by powodzenie nie napełniało go pychą, by przeciwności go nie niepokoiły, by trudności nie doprowadzały go do rozpaczy, oraz aby czuł we własnej piersi uderzenia serc ludzi tęskniących za prawdą i miłością.

***

Biskup Adrian Józef Galbas SAC, urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie został wyświecony na kapłana Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1995 – 1998 studiował na KUL-u teologię oraz komunikację i dziennikarstwo. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii, w zakresie teologii duchowości, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2011 roku był Prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso.

Biuro Prasowe KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama