Bp Miziński: Niech Zmartwychwstały Pan umacnia nas do powstawania ze śmierci do życia

Niech bliskość Zmartwychwstałego Pana otwiera nasze serca i umacnia nas do powstawania każdego dnia ze śmierci do życia, do przezwyciężania lęku przed przyszłością, do budowania jedności, do zawierzania codzienności Jego miłosierdziu – powiedział bp Artur G. Miziński w życzeniach z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Bp Miziński zaznaczył, że wchodzimy w tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego po przygotowaniu wielkopostnym, przez Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, „aby dojść razem z Chrystusem przez Wieczernik, Drogę Krzyżową, Mękę, śmierć, do Zmartwychwstania, do Paschy, która jest przejściem ze śmierci do życia”.

Sekretarz Generalny Episkopatu zauważył, że w tym roku już kolejny raz przeżywamy czas Paschy w trudnych warunkach pandemii, przy różnych obostrzeniach, które sprawiają, że nie wszyscy możemy uczestniczyć w liturgii Kościoła. „Tym bardziej ważne jest, abyśmy ten wymiar duchowy naszego przeżycia Wielkanocy mieli w naszych sercach, i na ile możliwe, uczestnicząc w liturgii, a jeśli nie, łącząc się duchowo poprzez środki społecznego przekazu” – podkreślił.

Bp Miziński zachęcił, aby również bezpośrednia łączność z bliskimi była stosowna do ograniczeń, które przeżywamy, by zabezpieczyć nasze zdrowie i życie. „Z drugiej zaś strony, widząc jak wszystko w tym naszym życiu jest zmienne i ulotne, jak słabi jesteśmy, by móc zaradzić temu, co przeżywamy, Jezus Chrystus, Jego Krzyż i pusty grób jawią się jako to, co jest trwałe i niezmienne. Bowiem miłość Boga do człowieka jest niezmienna” – zaznaczył.

Bp Miziński podkreślił, że nasz Pan po to umarł i zmartwychwstał, aby nam przywrócić życie wieczne utracone przez nasz grzech. „Dlatego też wchodząc w tajemnicę Wielkanocy, chcemy wejść w radość poranka wielkanocnego, a ten trudny czas, który przeżywamy, chcemy wypełnić tą radością i pokojem, które płyną od Chrystusa zmartwychwstałego. I chcemy napełnić nasze serca nadzieją” – dodał.

„Niech więc Zmartwychwstały Chrystus, który jest miłością, przyniesie nam wszystkim w tym trudnym czasie pokrzepienie, nadzieję i radość. Niech Jego bliskość otwiera nasze serca i umacnia nas do powstawania każdego dnia ze śmierci do życia, do przezwyciężania lęku przed przyszłością, do budowania jedności, do zawierzania codzienności Jego miłosierdziu” – życzył bp Miziński.


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama