Konkurs "Zabytek Zadbany" - edycja 2018!

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. W tegorocznej edycji można zgłaszać obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017.

Konkurs „Zabytek Zadbany” skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.

Jednym z zadań organizowanego dorocznie konkursu „Zabytek Zadbany” jest także popularyzacja wiedzy na temat właściwego postępowania z zabytkami architektury, podczas ich użytkowania oraz w trakcie prowadzonych remontów. Wyróżniając poszczególne obiekty, chcemy pokazać dobre przykłady tego typu działań – mówi Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W ramach tegorocznej edycji konkursu zabytki można zgłaszać w sześciu kategoriach:

A.    Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

B.    Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)

C.    Adaptacja obiektów zabytkowych

D.    Architektura i budownictwo drewniane

E.    Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

F.    Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Więcej informacji na temat „Zabytku Zadbanego” znaleźć można na stronie internetowej www.nid.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama